Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim o Funduszach Europejskich na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest przedstawienie informacji na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2017 r. w godz. 9:50-12:00, w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskim.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są telefonicznie pod numerami: 62 595 69 47, 62 766 40 22. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Spotkanie jest kierowane do przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Program spotkania

 • 9.50-10.00 Rejestracja uczestników. Wprowadzenie do spotkania.
 • 10.00-10.50 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020:
  • Działanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO);
  • Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych;
  • Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych.
 • Pozostałe możliwości wsparcia:
  • Mikropożyczki;
  • Program Leader;
  • Oferta Powiatowego Urzędu Pracy.
 • 10.50-11.00 Przerwa
 • 11.00-11.50 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020:
  • Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski;
  • Działanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu;
  • Działanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu;
  • Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:
  • Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw;
  • Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP);
  • Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych - Go To Brand.
 • Inicjatywa JEREMIE.
 • 11.50-12.00 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Pozostałe źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 2
62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47
fax. 62 736 10 27
e-mail: kalisz.fe@wielkopolskie.pl