Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Wejherowie pn. „Fundusze dla przedsiębiorców - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz konkurs RPO WP: 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem dla przedsiębiorców, z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 28 stycznia 2016 r. w godz. 10:00-12:30 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9 na parterze).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu do 26 stycznia 2016 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 572 94 52. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Dla kogo

Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom zainteresowanym tematyką Funduszy Europejskich.

Program spotkania

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (typy projektów, poziom dofinansowania, aktualne konkursy),
  • pozostałe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców, w tym wsparcie działalności eksportowej w RPO WP, oferta PUP - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, prace interwencyjne, staże i inne,
  • konkurs RPO WP: 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne (rodzaje projektów, typy beneficjentów, poziom dofinansowania, kwalifikowalność wydatków, zasady składania projektów, kryteria oceny projektów),
  • usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
e-mail: wejherowo.pife@pomorskie.eu