Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Sosnowcu na temat realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o spotkaniu

Spotkanie ma na celu przekazanie beneficjnetom Regionalego Programu Województwa Śląskiego oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój informacji na temat realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpisosnowiec@oddzial.fgsa.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu informacyjnym decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo określonych warunków uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu to prosimy o dodatkowy kontakt (32) 360-70-62.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do beneficjentów realizujących projekty VII, VIII, IX i XI priorytetu Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Program spotkania

  1. Kwalifikowalność wydatków.
  2. Zamówienia udzielane w ramach projektów – rozeznanie rynku oraz zasada konkurencyjności.

 

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
tel.: 32/360 70 62, 32/263 50 37
e-mail: lpisosnowiec@oddzial.fgsa.pl