Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Realizacja zamówień w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Koninie

Informacje o spotkaniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. "Realizacja zamówień w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich". Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady realizacji zamówień w projektach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 5 listopada 2019 rok, w godzinach od 10:00 do 12:30, w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, przy ul. Zakładowej 4, trzecie piętro, sala nr 319.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są telefonicznie pod numerami: 63 240 85 35, 63 249 31 02 lub na adres e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl.

Wykładowcy: specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności beneficjentów realizujących projekt z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Program spotkania

  • 10.00-10.10 Rejestracja uczestników. Wprowadzenie do spotkania.
  • 10.10-10.20 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich oraz pozostałe źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  • 10.20-11.20 Zamówienia udzielane w ramach projektów realizowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: zapisy regulaminów konkursów, zapisy umowy o dofinansowanie.
  • 11.20-11.30 Przerwa.
  • 11.30-12.30 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 –  zamówienia udzielane w ramach projektów: zamówienia wszczęte przed ogłoszeniem konkursu, zamówienia wnioskodawców i beneficjentów (o wartości szacunkowej do 20 tys. złotych, rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności).

Po zakończeniu spotkania zapraszamy do skorzystania z konsultacji indywidualnych. 

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl