Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Olsztynie "Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich" - rekrutacja zakończona

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie beneficjentom informacji na temat prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Szkolenie odbędzie się 3 czerwca 2019 roku od 8:00 do 15:00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91 A. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOC 119 KB) na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 24 maja 2019 roku do 12:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

UWAGA! REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do wszystkich beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Krajowych Programów na lata 2014-2020.

Program szkolenia

  • 8:00 Rozpoczęcie szkolenia, przywitanie uczestników;
  • 8:00-9:30 Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" (PZP); udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności (kto i kiedy stosuje zasadę konkurencyjności; sposób publikacji zapytania ofertowego i jego zawartość; warunki udziału i kryteria wyboru ofert);
  • 9:30-9:45 Przerwa kawowa;
  • 9:45-11:15 Zasada konkurencyjności w projektach finansowanych ze środków UE - wytyczne, zagadnienia wstępne; stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej progu stosowania ustawy PZP;
  • 11:15-11:30 Przerwa kawowa;
  • 11:30-13:00 Łączenie zamówień: zasady i możliwości; stosowanie klauzul społecznych;
  • 13:00-13:30 Przerwa na lunch;
  • 13:30-15:00 Najczęściej występujące błędy w projektach w zakresie stosowania ustawy PZP i zasady konkurencyjności;
  • 15:00 Zakończenie szkolenia.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
ul. Głowackiego 17
tel. 89 512 54 86/85/84/83/82
e-mail gpiolsztyn@warmia.mazury.pl