Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Rzeszowie dotyczące aspektów finansowo-księgowych w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami związanymi z aspektami finansowo-księgowymi w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Dwudniowe szkolenie odbędzie się  6 i 7 czerwca 2019 r. w godzinach 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej w budynku przy ul Towarnickiego 3A.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach poprzez odpowiednie wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie poprowadzi Joanna Wadas – absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszu strukturalnych”, która dodatkowo ukończyła studia z zakresu „Coachingu profesjonalnego”, obecnie doktorantka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej o profilu "Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej". Jako trener pracuje od 2002 r. Jej klientami były m.in. ministerstwa, urzędy pracy i urzędy marszałkowskie oraz beneficjenci. Specjalizuje się w programach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do beneficjentów priorytetów VII - IX Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy unijnych;   
 • Przygotowanie projektów w kontekście finansowym a prawidłowa realizacja projektów;
 • Konstrukcja zadaniowego budżetu projektu;    
 • „Finansowe” obowiązki wynikające z realizacji umowy;
 • Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków;    
 • Wynagrodzenia – zakres obowiązujący po zmianie wytycznych dot. Kwalifikowalności wydatków - koszty bezpośrednie i pośrednie;
 • Rozliczanie efektów projektu a stosowanie reguły proporcjonalności;    
 • Realizacja projektów w partnerstwie;    
 • Inne kwestie finansowe związane z realizacją projektów;
 • Wniosek beneficjenta o płatność w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Weryfikacja wniosków o płatność i danych uczestników; 
 • Pytania; 
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 773 60 61
e-mail szkolenia.rpo@podkarpackie.pl