Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jesteś studentem lub doktorantem?

szkoły wyższe

Realizacja pomysłów

Realizujesz swoje marzenia na wyższej uczelni. Studiując lub robiąc studia doktoranckie, możesz również skorzystać z możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie. Nie zrażaj się, jeśli Twój projekt nadal wydaje Ci się niedopracowany. Jeśli masz w głowie pomysł, to już połowa sukcesu. Kluczem do dobrego projektu są: wiedza, kompetencje i doświadczenie zaangażowanych osób. Spora część pieniędzy z Programu Inteligentny Rozwój przeznaczona jest na podnoszenie kompetencji naukowców i pracowników firm.

Współpraca między nauką a biznesem

Co więcej, Program Inteligentny Rozwój wspiera projekty zarządzania badaniami naukowymi i ich wprowadzeniem na rynek. Dba też o zacieśnianie relacji pomiędzy firmami i nauką. Program wspiera zarówno projekty zespołowe prowadzone w jednostkach naukowych bądź przedsiębiorstwach, jak i te z udziałem studentów, doktorantów i młodych  doktorów. Nie mniej istotne jest wsparcie prowadzone pod kierunkiem naukowca posiadającego doświadczenie we współpracy z gospodarką i ukierunkowane na opracowanie konkretnego rozwiązania dla biznesu.

Program dofinansowuje projekty uczelnianych centrów transferu technologii (CTT) i spółek celowych. Wszystko po to, by wspierać komercjalizację wyników badań naukowych ich pracowników i doktorantów. Liczą się też projekty dotujące staże pracowników przedsiębiorstw w zagranicznych przedsiębiorstwach lub renomowanych organizacjach badawczych.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz na stronach Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej

Pogram Erasmus+

W czerwcu 2016 r. ruszyła druga edycja projektu pn. Zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (Erasmus+) (potrwa do grudnia 2019 r.). Studenci biorący w nim udział mogą nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale także zdobyć praktyczne umiejętności i kompetencje przydatne na rynku pracy, tj.: porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość. Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez poszczególne uczelnie, która ustalają indywidualne terminy naboru uczestników.

Więcej informacji na temat projektu