Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka”. Widzisz różnice, nie oceniaj

Widzisz różnice, nie oceniaj (napisy, PJM)

Widzisz różnice, nie oceniaj (napisy w wersji angielskiej)

Widzisz różnice, nie oceniaj (wersja z audiodeskrypcją)

Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka. Sprawdź, co Ty możesz zrobić

Twórz dostępne rozwiązania z Funduszami

Program Dostępność Plus 

Dostępność Plus

Dostępność Plus (wersja z audiodeskrypcją)

Dostępność Plus - animacja (napisy, audiodeskrypcja, PJM)

Dostępność Plus - animacja (napisy)

Relacja z konferencji inaugurującej Program Dostępność Plus

Konferencja Dostępność Plus - część pierwsza

Konferencja Dostępność Plus - część druga

Konferencja Dostępność Plus - część trzecia

Fundusze Europejskie bez barier 

Fundusze Europejskie są dostępne dla wszystkich. Co to konkretnie oznacza? Między innymi, że osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z unijnego wsparcia tak samo aktywnie, jak osoba sprawna: być pomysłodawcą innowacji, stworzyć swój projekt czy założyć swój własny start-up.

Standardy dostępności dla Funduszy Europejskich

Standardy to zbiór zasad i wskazówek, które mają zapewnić równy dostęp do udziału we wszystkich projektach. Jest ich sześć: architektoniczny, transportowy, edukacyjny, szkoleniowy, informacyjno-promocyjny i cyfrowy. Obejrzyj filmy, a dowiesz się na czym polega standard edukacyjny, szkoleniowy i informacyjno-promocyjny!

Standardy Dostępności (tłumacz PJM)

Standardy Dostępności (napisy PL)

Standard Informacyjno-promocyjny (tłumacz PJM)

Standard Informacyjno-promocyjny (napisy PL)

Standard Szkoleniowy (tłumacz PJM)

Standard Szkoleniowy (napisy PL)

Standard Edukacyjny (tłumacz PJM)

Standard Edukacyjny (napisy PL)

Polscy Innowatorzy

Polscy Innowatorzy. Bioproteza ręki

Polscy Innowatorzy. BaltSe@nior - meble dla seniorów

Dostępność

ODC. 1 „Co to jest dostępność?” cz. 1 - tłumacz PJM

ODC. 1 „Co to jest dostępność?” cz. 1 - napisy

ODC. 1 „Co to jest dostępność?” cz. 2 - tłumacz PJM

ODC. 1 „Co to jest dostępność?” cz. 2 - napisy

ODC. 2 „Dostępność architektoniczna” cz. 1 – tłumacz PJM

ODC. 2 „Dostępność architektoniczna” cz. 1 – napisy

ODC. 3 „Dostępność transportowa” cz. 1 – tłumacz PJM

ODC. 3 „Dostępność transportowa” cz. 1 – napisy

ODC. 3 „Dostępność transportowa” cz. 2 – tłumacz PJM

ODC. 3 „Dostępność transportowa” cz. 2 – napisy

ODC. 4 „Konkurencyjność” cz. 1 – tłumacz PJM

ODC. 4 „Konkurencyjność” cz. 1 – napisy

ODC. 4 „Konkurencyjność” cz. 2 – tłumacz PJM

ODC. 4 „Konkurencyjność” cz. 2 – napisy

ODC. 5 „Dostępność cyfrowa” cz. 1 – tłumacz PJM

ODC. 5 „Dostępność cyfrowa” cz. 1 – napisy

ODC. 5 „Dostępność cyfrowa” cz. 2 – tłumacz PJM

ODC. 5 „Dostępność cyfrowa” cz. 2 – napisy

ODC. 6 „Dostępność usług” cz. 1 – tłumacz PJM

ODC. 6 „Dostępność usług” cz. 1 – napisy

ODC. 6 „Dostępność usług” cz. 2 – tłumacz PJM

ODC. 6 „Dostępność usług” cz. 2 – napisy

Pytanie na Śniadanie

Pytanie na śniadanie – felieton „Dostępność” z cyklu „Fundusze Europejskie od kuchni” (napisy, PJM)

Pytanie na śniadanie - rozmowa z Tomaszem "Kowalem" Kowalskim (tłumacz PJM + napisy)

Pytanie na śniadanie - rozmowa z Iwoną Cichosz (tłumacz PJM + napisy)

Pytanie na śniadanie - rozmowa z B. Mazurkiewiczem i K. Banaszkiewicz-Badurą (tłumacz PJM + napisy)

Pytanie na śniadanie - felieton (tłumacz PJM + napisy)

Pytanie na śniadanie - rozmowa z Angeliką Kuzin (tłumacz PJM + napisy)

Partnerstwo na rzecz dostępności 

Partnerstwo na rzecz dostępności - Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych

Partnerstwo na rzecz dostępności - Bartosz Mazurkiewicz

Przeczytaj

Biuletyn Fundusze Europejskie w Polsce nr 48 – „Fundusze Europejskie na dostępność”

Dokumenty

 1. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 2. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - język łatwy
 3. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010 - 2020
 4. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Publikacje

 1. Dostępność serwisów internetowych - dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 2. Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia
 3. E-podręcznik dostępny dla wszystkich
 4. Dostępne wydarzenie w praktyce
 5. Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych
 6. Projektowanie uniwersalne - wyzwanie naszych czasów
 7. Dostoswanie budynków użyteczności publicznej - teoria i narzędzia
 8. Projektowanie dla wszystkich
 9. Projektowanie bez barier - wytyczne

%MCEPASTEBIN%