Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dzięki ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w wielu instytucjach publicznych - urzędach, sądach - pojawią się osoby pełniące funkcję koordynatora dostępności.

Zadania tej osoby to m.in:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach jakie świadczy,
  • tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji.

Koordynator powinien być więc swoistym "opiekunem" tematu dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, ułatwiać kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot publiczny.

Zgodnie z ustawą, nie wszystkie podmioty publiczne muszą wyznaczać koordynatora, ale Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do tego jak najwięcej z nich. W zobowiązanych do tego podmiotach koordynatorzy powinni zostać powołani do 30 września 2020 r. - wiele instytucji już to zrobiło.

Z myślą o tym, by ułatwić  kontakt z koordynatorami dostępności, ale także by oni sami mogli się ze sobą kontaktować i wymieniać doświadczeniami, umieszczamy poniżej tabelę z danymi teleadresowymi do nich. Warto także pamiętać, że zgodnie z ww. ustawą, aktualna informacja o tym kto pełni funkcję koordynatora dostępności, a także dane kontaktowe do tej osoby powinny znajdować się w BIP lub na stronie internetowej podmiotu publicznego zobowiązanego do powołania koordynatora.

Nasze zestawienie stanowi więc zebrane w jednym miejscu dane, które zostały nam przekazane przez różne podmioty.

Koordynatorzy dostępności swoje dane mogą zgłaszać na adres: dostepnoscplus@mfipr.gov.pl

Lista koordynatorów  (XLSX 25 KB)