Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Gala "Polskie Inwestycje Przyszłości" - osoby i projekty wyróżnione w kategorii "Dostępność"

Osoby wyróżnione w kategorii "Dostępność"

  • Piotr Pawłowski

Twórca i prezes Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracja, dziennikarz, działacz społeczny pracujący na rzecz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych, społecznych i prawnych.

Twórca i redaktor naczelny największej w kraju platformy informacyjnej dla środowiska osób z różnymi niepełnosprawnościami, na którą składają się magazyn Integracja, portal Niepełnosprawni i program TV "Misja Integracja", twórca sieci Centrów Integracja, w których wsparcie otrzymuje ok. 8 tys. osób rocznie, pomysłodawca programu "Polska bez barier", w ramach którego odbyły się liczne konferencje, powstały publikacje i wzrosła dostępność polskich miast. Fundacja Integracja wykonała 650 audytów  architektonicznych i 700 audytów serwisów internetowych. Pomysłodawca konkursów "Człowiek bez barier", "Lider dostępności" oraz Wielkiej Gali Integracji". 

Nagroda przyznana pośmiertnie. 

Na zdjęciu Piotr Pawłowski

Fot. A. Świetlik.

  • Adrian Furman

Twórca Grupy AF – agencji, zajmującej się tematyką szeroko pojętego marketingu internetowego. Na początku tego roku jej wartość wyceniano na 12 mln zł!

To niesłychany wynik, pokazujący dobitnie, jak znakomitym biznesmenem jest laureat. Co jednak sprawia, że jest tak wyjątkowy? W swojej firmie stworzył miejsce pracy przyjazne i dostępne dla wszystkich. Zatrudnia kilkunastu pracowników z niepełnosprawnościami i pozwala im rozwinąć skrzydła na bardzo wymagającym rynku informatycznym. Sam jest osobą z niepełnosprawnością, rozumie więc ich potrzeby i dostosowuje się do nich. Jego szerokie spojrzenie, empatia, siła i biznesowy talent zasługują na szczególne wyróżnienie.

na zdjęciu Adrian Furman

 

Kategoria "Dostępne Osiedle"

Wyróżnienie dla pracowni architektonicznych

  • 22Architekci;
  • AMC (Andrzej M. Chołdzyński).

Osiedle mieszkaniowe „Nowe Jeziorki” powstanie na blisko 15-hektarowej działce, położonej na granicy Warszawy i Lesznowoli. Społeczne i ekonomiczne cele inwestycji zakładają budowę osiedla o wysokiej gęstości zamieszkiwania (planowana budowa 2,7 tys. mieszkań). Ma mieć ono dostęp do szybkiego i sprawnego transportu publicznego. Potencjał komunikacyjny miejsca polega m.in. na łatwości dojazdu transportem publicznym (w tym pociągiem) do centrum Warszawy.

W marcu 2018 ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu na najlepszą koncepcję modelowego osiedla mieszkaniowego, jakie ma powstać na tym obszarze. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo pracownie 22Architekci oraz AMC - Andrzej M. Chołdzyński. Zadaniem obu pracowni było wypracowanie finalnego projektu osiedla w oparciu o narodzone w konkursie koncepcje.

Wypracowany projekt zakłada udostępnienie mieszkańcom – w zasięgu pieszego dojścia – wszystkich niezbędnych usług podstawowych, tak społecznych (szkoła, przedszkole, przychodnia lekarska, plac miejski, kluby osiedlowe, liczne przestrzenie publiczne), jak i komercyjnych. Oba te aspekty pozwolą istotnie ograniczyć posługiwanie się na co dzień prywatnymi samochodami. Atutem osiedla będzie wkomponowana szkoła podstawowa, z której będą mogły korzystać mieszkające w okolicy rodziny. Dzięki tej budowie rodzice oszczędzą czas związany z dowozem dzieci do odległych placówek.

 Na zdjęciu widok z lotu ptaka na osiedle Warszawa-Jeziorki

Zgodnie z projektem pracowni 22Architekci i AMC - Andrzej M. Chołdzyński, Nowe Jeziorki to miasto projektowane dla ludzi, nie dla samochodów. Zakładany jest niski współczynnik miejsc parkingowych (pół miejsca na mieszkanie). Zamiast arterii komunikacyjnych powstaną „płuca osiedla” – park centralny, skwery, wewnętrzne ogródki działkowe, bulwar kolejowy. Projekt zakłada stworzenie zintegrowanego i innowacyjnego ekosystemu miejskiego łączącego rozwiązania hydrologiczne, przygotowanie terenów zieleni, dróg wewnętrznych i rzeźbę terenu. Istotne jest również zagospodarowanie wód deszczowych poprzez niecki bioretencyjne, użytkowanie wody szarej z dachów budynków w toaletach oraz do podlewania wewnętrznych ogródków. Zarówno budynki i poszczególne kondygnacje, jak i przestrzenie wspólne, będą dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada także użycie technologii „smart city” na osiedlu: system zdalnego monitorowania i administrowania budynkami, czujniki przy przejściach dla pieszych informujące samochody o zbliżających się pieszych, reduktory mocy ‘save box’ dla terenów publicznych i części wspólnych w budynkach, monitorowanie produkcji odpadów i recykling. Zakładany jest także montaż stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. Inwestycja jest realizowana przez PFR Nieruchomości S.A., we współpracy z stołecznym samorządem w zakresie m.in. budowy publicznej szkoły podstawowej na terenie osiedla. Prowadzone są również rozmowy z PKP PLK w sprawie przeprowadzenia prac modernizacyjnych, które ułatwiałby mieszkańcom osiedla dotarcie na peron kolejowy stacji Warszawa Jeziorki.

Na zdjęciu wizualizacja osiedla Warszawa-Jeziorki