Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

689 241 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie

45 197 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

16 172 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 31 marca 2019 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

3 658 realizowanych prac i projektów B+R

2 408 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

848 wdrożone wyniki prac B+R

Innowacje

Innowacje

3 400 innowacji produktowych

1 546 innowacje procesowe

890 innowacje nietechnologiczne

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

78 519 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

39 216 miejsc wychowania przedszkolnego

431 wspartych uczelni

123 wspartych przedszkoli (publicznych i niepublicznych)

Transport

Transport

968 km wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i gminnych

582 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

1 359 zakupione jednostki taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

233 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

212 428 osób objętych programem zdrowotnym

176 095 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

71 298 osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem

2 287 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami