Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

30 617 osób otrzymało bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

8370 wspartych przedsiębiorstw

70 003 osoby skorzystały ze szkoleń lub doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych

506 245 osób bezrobotnych otrzymało wsparcie

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 31 grudnia 2017 r. i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

1426 realizowanych prac i projektów B+R

913 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

117 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

865 innowacji produktowych

468 innowacji procesowych

226 innowacji nietechnologicznych

E-usługi

E-usługi

386 525 dokumentów zdigitalizowanych

136 647 dokumentów udostępnionych on-line

171 usług udostępnionych on-line

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

22 426 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

15 248 miejsc wychowania przedszkolnego

333 wspartych uczelni

94 wspartych przedszkoli (publicznych i niepublicznych)

Transport

Transport

360 km wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i gminnych

399 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

254 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

25 072 osoby objęte programem zdrowotnym

22 594 osoby, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

34 651 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem

416 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami