Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

843 275 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie

51 729 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

21 501 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 31 grudnia 2019 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

3 566 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

1 420 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

5 085 innowacji produktowych

2 260 innowacje procesowe

1 351 innowacje nietechnologiczne

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

115 811 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

47 386 miejsc wychowania przedszkolnego

269 wspartych uczelni

Transport

Transport

1 482 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych

797 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

2 130 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

820 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

384 425 osób objętych programem zdrowotnym

288 237 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

95 547 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem

4 275 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami