Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

807 421 osoby bezrobotne, które otrzymały wsparcie

48 826 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

17 514 wsparte przedsiębiorstwa

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 15 października 2019 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

3 290 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

1 183 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

4 657 innowacji produktowych

2 078 innowacje procesowe

1 210 innowacje nietechnologiczne

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

96 157 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

44 437 miejsca wychowania przedszkolnego

479 wspartych uczelni

Transport

Transport

1 272 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych

710 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

1 895 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

777 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

320 240 osób objętych programem zdrowotnym

257 332 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

89 353 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem

3 635 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami