Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

749 854 osoby bezrobotne, które otrzymały wsparcie

46 759 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

17 052 wsparte przedsiębiorstwa

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 8 lipca 2019 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

4 283 realizowane prace i projektów B+R

2 828 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

1 016 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

4 001 innowacji produktowych

1 853 innowacje procesowe

1 063 innowacje nietechnologiczne

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

83 421 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

41 964 miejsca wychowania przedszkolnego

431 wspartych uczelni

459 wspartych przedszkoli (publicznych i niepublicznych)

Transport

Transport

1 120 km wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i gminnych

607 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

1 640 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

470 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

289 040 osób objętych programem zdrowotnym

231 981 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

80 718 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem

3 015 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami