Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

633 707 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie

40 048 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

13 805 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 30 września 2018 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

2 761 realizowanych prac i projektów B+R

1 769 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

470 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

2 294 innowacje produktowe

1 029 innowacji procesowych

573 innowacje nietechnologiczne

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

46 325 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

27 955 miejsc wychowania przedszkolnego

389 wspartych uczelni

103 wsparte przedszkola (publiczne i niepubliczne)

Transport

Transport

359 km wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i gminnych

298 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

1 069 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

169 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

107 476 osób objętych programem zdrowotnym

93 535 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

56 209 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem