Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-08-2010

Jak otrzymać dotację z Unii Europejskiej?

Masz pomysł, ale nie wiesz jak i za co go zrealizować? Chciałbyś sięgnąć po fundusze z UE? A może gubisz się wśród wielu różnych Programów  i szukasz tego jednego, z którego  mógłbyś otrzymać pomoc unijną? Specjalnie dla Ciebie opracowaliśmy Wyszukiwarkę unijnych  dotacji. Sprawdź ją!

Fundusze unijne mogą być wykorzystane w wielu dziedzinach, dając tym samym ogromne możliwości szerokiej rzeszy potencjalnych beneficjentów. Do wykorzystania w latach 2007-2013 otrzymaliśmy z UE ponad 67 mld euro. Do połowy sierpnia 2010 r. zawarto 39 552 umów o dofinansowanie na kwotę prawie 118,3 mld zł, co stanowi 45 proc. alokacji. Oznacza to, że jako przyszły beneficjent masz jeszcze duże szanse na otrzymanie funduszy pomocowych!

Jak dostać dotację?

I. Pomysł

Dobry pomysł i właściwe jego uzasadnienie jest niezbędne, aby ruszyć z miejsca. Musisz wiedzieć dokładnie co i gdzie chcesz zrobić, a następnie określić skutki jakie Twoja inwestycja może przynieść.

II. Znajdź Program, z którego otrzymasz dotację

Drugim  krokiem do ubiegania się o dotacje unijne jest określenie Programu, a w nim Działania, które najbardziej będą odpowiadały Twoim potrzebom, a Ty znajdziesz się wśród grupy beneficjentów, którzy będą mogli wziąć udział w konkursie. Na tym etapie pomocna będzie wyszukiwarka dotacji, która znajduje się w Poradniku Beneficjenta (aplikacja dostępna na Portalu Funduszy Europejskich). Wystarczy odpowiedzieć na kilka prostych pytań (gdzie chcesz realizować swój projekt, w jakiej dziedzinie oraz jakim typem beneficjenta jesteś), a dowiesz się z którego Programu i Działania możesz ubiegać się o pomoc unijną.

III. Zapoznaj się z dokumentacją Programu i śledź terminy naboru wniosków

Po wyborze Działania znajdź instytucję, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie interesującego Cię konkursu i zorientuj się, jakie są terminy naboru wniosków. Zapoznaj się również z dokumentacją wybranego Programu. Jest ona podstawą do prawidłowego opracowania aplikacji konkursowej.

IV. Przygotuj niezbędne dokumenty

Teraz możesz przystąpić do przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz gromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów. Instytucje prowadzące nabory wniosków zobowiązane są do zamieszczenia na swoich stronach internetowych „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie'' oraz dokumentacji związanej z ubieganiem się o dotację z UE. Pamiętaj o dołączeniu obowiązkowych załączników (np. harmonogram realizacji projektu, biznesplan, itp.). Wniosek należy przygotować w wersji papierowej i elektronicznej.

V. Złóż wniosek aplikacyjny

Kolejnym krokiem do otrzymania dotacji jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Dokumentację aplikacyjną, która powinna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, musisz złożyć w wyznaczonym terminie do instytucji, która zajmuje się przyjmowaniem wniosków.

V. Czekaj na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku

Po spełnieniu kryteriów formalnych Twój projekt zostanie poddany ocenie merytorycznej.

  • W pierwszym etapie sprawdzana jest treść projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele wskazane w Programie, z którego chcesz otrzymać dotację.

  • W kolejnym etapie oceniana jest wykonalność projektu – czy jako potencjalny beneficjent jesteś w stanie zrealizować planowaną inwestycję.

  • Ostatni etap polega na zbadaniu zgodności złożonego przez Ciebie wniosku z wymogami merytorycznymi.

Ocena wniosku może trwać nawet trzy miesiące, dlatego musisz uzbroić się w cierpliwość. Jeśli Twój wniosek znajdzie się w puli projektów, które otrzymały najwyższą ilość punktów, podpiszesz umowę o dofinansowanie.

Więcej informacji na temat tego, jak dostać dotację z Unii Europejskiej zasięgniesz w Punktach Informacyjnych . Zapraszamy również do skorzystania z wyszukiwarki dotacji – Poradnik Beneficjenta 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska