Wiadomości http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Thu, 23 Mar 2017 16:29:54 GMT pl-pl Wiadomości Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w Programie Regionalnym Województwa Lubuskiego dla priorytetu 4 "Środowisko i kultura" Rusza nabór kandydatów na ekspertów w Programie Regionalnym Wojewodztwa Lubuskiego w priorytecie 4 "Środowisko i kultura" dla działań: 4.2 Gospodarka odpadami, 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Celem naboru jest wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-dla-osi-priorytetowej-4-srodowisko-i-kultura/ Thu, 23 Mar 2017 16:29:54 GMT 133425 500 umów w Programie Infrastruktura i Środowisko W Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisano już 500 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 61,9 mld zł, w tym 34,4 mld zł ze środków unijnych. Wykorzystanie alokacji wynosi 31%. Pięćsetna umowa o dofinansowanie została podpisana 20 marca 2017 r. na realizację projektu... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/500-umow-w-poiis-2014-2020/ Thu, 23 Mar 2017 15:39:14 GMT 133469 Ostatni Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 16 marca 2017 r. odbyło się ostatnie, trzydzieste trzecie, posiedzenie Komitetu Monitorującego podsumowujące realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ). Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację programu, instytucji pozarządowych... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/ostatni-komitet-monitorujacy-program-infrastruktura-i-srodowisko-2007-2013/ Wed, 22 Mar 2017 15:26:33 GMT 133291