Wiadomości http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Tue, 25 Jul 2017 15:08:58 GMT pl-pl Wiadomości Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej z podpisem prezydenta Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań, które uproszczą procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE. Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nowelizacja-tzw-ustawy-wdrozeniowej-z-podpisem-prezydenta/ Tue, 25 Jul 2017 15:08:58 GMT 153563 Zmniejszenie alokacji w działaniu 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii, Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o zmniejszeniu alokacji na planowany we wrześniu 2017 r. konkurs w działaniu 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zmniejszenie-alokacji-w-dzialaniu-45-wysokosprawne-wytwarzanie-energii-rpo-wim-20142020/ Tue, 25 Jul 2017 14:20:05 GMT 153536 Aktywizacja osób pozostających bez pracy - wybrano kolejny wniosek do dofinansowania 25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania wniosek Powiatu Kartuskiego o wartości 476 367,50 zł.   Projekt realizowany jest z poddziałania 5.2.1 Aktywizacja osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT współfinansowanego z... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/aktywizacja-osob-pozostajacych-bez-pracy-wybrano-kolejny-wniosek-do-dofinansowania/ Tue, 25 Jul 2017 12:42:41 GMT 153513