Wiadomości http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wed, 27 Jul 2016 14:27:43 GMT pl-pl Wiadomości Przesunięcie terminu w ramach konkursu dla Działania 2.5 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego Informacja dotyczy konkursu zamkniętego dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚ, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Termin zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 przesunięto na 12 sierpnia... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/informacja-dla-beneficjentow-ktorzy-zlozyli-wnioski-o-dofinansowanie-realizacji-inwestycji-w-odpowiedzi-na-konkurs-zamkniety-nr-rpsw020500-iz00-26-03016-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na/ Wed, 27 Jul 2016 14:27:43 GMT 92351 Straciłeś pracę z winy pracodawcy? Skorzystaj z projektów outplacementowych Blisko 900 Małopolan, którzy stracili pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub są zagrożeni zwolnieniem, będzie mogło otrzymać pomoc w ramach programu outplacementowego. Jego wartość wynosi ponad 20 mln zł. Wiosną 2016 r. w konkursie Regionalnego... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/straciles-prace-z-winy-pracodawcy-skorzystaj-z-projektow-outplacementowych/ Wed, 27 Jul 2016 14:03:38 GMT 92059 Konsultacje nowych ram prawnych dla instrumentów kapitałowych w Programie Inteligentny Rozwój 25 lipca 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/konsultacje-nowych-ram-prawnych-dla-instrumentow-kapitalowych-w-programie-inteligentny-rozwoj/ Wed, 27 Jul 2016 13:48:19 GMT 92326