Szkolenia i konferencje http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 26 Aug 2016 16:17:26 GMT Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pl-pl Szkolenia i konferencje Podstawy aplikowania i wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - szkolenie w Warszawie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest zaprezentowanie podstawowej wiedzy, niezbędnej przy aplikowaniu o środki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz zasad wypełniania wniosków... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-z-podstawy-aplikowania-i-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu/ Fri, 26 Aug 2016 16:17:26 GMT 99978 Mobilne Punkty Informacyjne w województwie wielkopolskim - wrzesień 2016 r. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informacje na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-wielkopolskim-wrzesien-2016-r/ Fri, 26 Aug 2016 16:12:14 GMT 99968 Mobilne Punkty Informacyjne w rejonie wałbrzyskim - wrzesień 2016 r. Podczas konsultacji  każdy zainteresowany będzie mógł się dowiedzieć, czy jego projekt będzie mógł być dofinansowany z Funduszy Europejskich. Pracownicy Punktu przedstawią  możliwości dofinansowania oraz wyjaśnią zasady ubiegania się o środki. Poinformują także o... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-w-rejonie-walbrzyskim-wrzesien-2016-r/ Fri, 26 Aug 2016 16:05:33 GMT 99564