Szkolenia i konferencje http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Tue, 25 Oct 2016 16:00:22 GMT Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pl-pl Szkolenia i konferencje Spotkania informacyjne w Opolu i Zielonej Górze o dotacjach Interreg Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi Województwa Lubuskiego i Województwa Opolskiego organizuje Spotkania informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski:  16 listopada 2016 r. w... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkania-informacyjne-w-opolu-i-zielonej-gorze-o-dotacjach-interreg/ Tue, 25 Oct 2016 16:00:22 GMT 109974 Mobilne Punkty Informacyjne w województwie opolskim - listopad 2016 r. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania poznają ofertę bezpłatnych szkoleń, jak również dowiedzą się, jakie są możliwości dofinansowania... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-opolskim-listopad-2016-r/ Tue, 25 Oct 2016 12:58:25 GMT 109877 Spotkania informacyjne dotyczące wsparcia efektywności energetycznej w MŚP na obszarach podregionu nyskiego Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP, Regionalnego Programu dla województwa opolskiego. W trakcie spotaknia zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofiansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkania-informacyjne-dotyczace-wsparcia-efektywnosci-energetycznej-w-msp-na-obszarach-podregionu-nyskiego/ Tue, 25 Oct 2016 12:48:27 GMT 109865