Szkolenia i konferencje http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 23 Jun 2017 16:35:11 GMT Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pl-pl Szkolenia i konferencje Szkolenie w Warszawie dotyczące działania 10.2 Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, którego celem jest omówienie zasad aplikowania o środki w ramach konkursu nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 – działanie 10.2 Upowszechniania kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, typ projektu: Szkolenia lub inne formy... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-dzialania-102-upowszechniania-kompetencji-kluczowych-wsrod-osob-doroslych/ Fri, 23 Jun 2017 16:35:11 GMT 148408 Spotkanie informacyjne w Płocku dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich we wdrożeniu innowacji w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku zapraszana przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki z konkursu zamkniętego nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17 ogłoszonego z Osi III Rozwój potencjału innowacyjnego i... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkanie-informacyjne-w-plocku-dotyczace-wsparcia-z-funduszy-europejskich-we-wdrozeniu-innowacji-w-firmach-z-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/ Thu, 22 Jun 2017 14:31:49 GMT 148165 Mobilne Punkty Informacyjne w województwie warmińsko-mazurskim - lipiec 2017 r. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-lipiec-2017r/ Thu, 22 Jun 2017 13:39:10 GMT 148098