Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Thu, 25 May 2017 14:49:25 GMT pl-pl Nabory wniosków 9.1 Aktywna integracja / 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (158/17) Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR .Konkurs nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17Ogłoszenie opublikowane... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-aktywna-integracja-916-programy-aktywnej-integracji-osob-i-grup-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-tryb-pozakonkursowy-1/ Thu, 25 May 2017 14:49:25 GMT 142800 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie grodziskim (III) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy-w-powiecie-grodziskim-iii/ Thu, 25 May 2017 11:16:18 GMT 142462 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie nowotomyskim (III) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy-w-powiecie-nowotomyskim-iii/ Thu, 25 May 2017 11:13:09 GMT 142476