Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Thu, 25 Apr 2019 16:14:31 GMT pl-pl Nabory wniosków Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-spoleczno-zawodowa-mieszkancow-powiatu-lukowskiego/ Thu, 25 Apr 2019 16:14:31 GMT 256807 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (5) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26- 256/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-ulatwienie-dostepu-do-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-921-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych-5/ Thu, 25 Apr 2019 15:09:25 GMT 255960 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (3) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.01-IZ.00-26-257/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/82-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie-821-przeciwdzialanie-przedwczesnemu-opuszczaniu-rynku-pracy-przez-osoby-w-wieku-aktywnosci-zawodowej-5/ Thu, 25 Apr 2019 15:05:06 GMT 255991