Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 20 Oct 2017 15:39:17 GMT pl-pl Nabory wniosków 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (42) OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 13/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-42/ Fri, 20 Oct 2017 15:39:17 GMT 166837 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (39) OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 10/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański  PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-40/ Fri, 20 Oct 2017 15:09:32 GMT 166822 NIE dla wykluczenia! http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/nie-dla-wykluczenia/ Fri, 20 Oct 2017 13:11:23 GMT 166787