Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Tue, 20 Aug 2019 12:29:21 GMT pl-pl Nabory wniosków 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych / 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych (2) Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 20 sierpnia 2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.02.01.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-rozwoj-elektronicznych-uslug-publicznych-212-cyfryzacja-geodezyjnych-rejestrow-publicznych-2/ Tue, 20 Aug 2019 12:29:21 GMT 270100 4.5 Ochrona przyrody (RPO Wielkopolskiego) / 4.5.4 Edukacja ekologiczna (1) Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 20.08.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 4.5.4... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/45-ochrona-przyrody-rpo-wielkopolskiego-454-edukacja-ekologiczna-1/ Tue, 20 Aug 2019 10:13:01 GMT 270098 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (123) OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 17/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-125/ Mon, 19 Aug 2019 14:31:56 GMT 270030