Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Sat, 24 Jun 2017 15:12:58 GMT pl-pl Nabory wniosków 4.1 Innowacje społeczne (8) Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs MOTO POWER nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-011/17 w temacie „Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji” Działanie 4.1... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-14/ Sat, 24 Jun 2017 15:12:58 GMT 148607 1.2 Infrastruktura B + R ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-infrastruktura-b-r/ Fri, 23 Jun 2017 14:18:44 GMT 148396 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej (1) Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, II... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-rozwoj-ksztalcenia-zawodowego-922-wsparcie-ksztalcenia-zawodowego-w-aglomeracji-opolskiej-1/ Fri, 23 Jun 2017 14:13:07 GMT 148388