Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 15 Dec 2017 16:56:32 GMT pl-pl Nabory wniosków 4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów (2) Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-wzmocnione-kompetencje-beneficjentow-w-procesie-przygotowania-i-realizacji-projektow-2/ Fri, 15 Dec 2017 16:56:32 GMT 177314 4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji (2) Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-spojny-i-skuteczny-system-informacji-i-promocji-2/ Fri, 15 Dec 2017 16:41:58 GMT 177307 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC (2) Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-sprawne-zarzadzanie-i-wdrazanie-popc-2/ Fri, 15 Dec 2017 16:12:23 GMT 177286