Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wed, 21 Mar 2018 15:09:46 GMT pl-pl Nabory wniosków 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (72) NABÓR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości Cel szczegółowy 1.2: Zmniejszenie wykluczenia społecznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2. Projekty... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-72/ Wed, 21 Mar 2018 15:09:46 GMT 196855 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, nabór nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-006/18 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/621-infrastruktura-ochrony-zdrowia-nabor-nr-rppk060201-iz00-18-00618/ Wed, 21 Mar 2018 14:03:04 GMT 196882 ”Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego” http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/zwi%C4%99kszenie-liczby-miejsc-wychowania-przedszkolnego-na-terenie-miasta-nowego-s%C4%85cza-oraz-rozszerzenie-oferty-dodatkowej-o%C5%9Brodk%C3%B3w-wychowania-przedszkolnego/ Wed, 21 Mar 2018 10:01:40 GMT 196797