Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 24 Feb 2017 14:19:28 GMT pl-pl Nabory wniosków 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami / 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-rozwijanie-systemu-gospodarki-odpadami-522-gospodarka-odpadami-spr/ Fri, 24 Feb 2017 14:19:28 GMT 128633 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów / 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe (2) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.06.02-IP.01-18-014/17 wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/96-wsparcie-stypendialne-dla-uczniow-962-wsparcie-stypendialne-dla-uczniow-zdolnych-szkolnictwo-zawodowe-2/ Fri, 24 Feb 2017 13:15:22 GMT 128604 Rozwój zawodowy na wyciągnięcie ręki! http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/rozwoj-zawodowy-na-wyciagniecie-reki/ Fri, 24 Feb 2017 12:46:08 GMT 128404