Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 02 Dec 2016 14:02:21 GMT pl-pl Nabory wniosków Zdrowi na starcie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/zdrowi-na-starcie/ Fri, 02 Dec 2016 14:02:21 GMT 116859 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodz%C4%85cej-ze-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-odnawialnych-111-wspieranie-inwestycji-dotycz%C4%85cych-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-wraz-z-pod%C5%82%C4%85czeniem-tych-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-do-sieci-dystrybucyjnejprzesy%C5%82owej/ Fri, 02 Dec 2016 14:00:35 GMT 116819 "Aktywne dzieci w Ecoludku – nowa jakość wychowania przedszkolnego na terenie gminy Żukowo”. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywne-dzieci-w-ecoludku-nowa-jako%C5%9B%C4%87-wychowania-przedszkolnego-na-terenie-gminy-%C5%BCukowo/ Fri, 02 Dec 2016 13:51:42 GMT 116853