Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 29 Jul 2016 22:12:13 GMT pl-pl Nabory wniosków 1.4 Wzór na konkurencję (1) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję Etap I" POPW 2014-2020 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-wzor-na-konkurencje-1/ Fri, 29 Jul 2016 22:12:13 GMT 93554 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-innowacyjne-rozwiazania-na-rzecz-aktywizacji-cyfrowej/ Fri, 29 Jul 2016 18:17:51 GMT 93535 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (2) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-027/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-921-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-2/ Fri, 29 Jul 2016 15:41:55 GMT 93309