Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-05-2010

Konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów

Minister Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów polskich uczelni do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów. Nadsyłane prace powinny dotyczyć programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych perspektywy finansowej na lata 2004-2006 bądź 2007-2013. 

Prace konkursowe powinny być obronione w terminie między  01.11.2009 r. a 31.10.2010 r. i nadsyłane do 30.11.2010 r. na następujący adres:


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych
 ul. Wspólna 2/4, 00-926Warszawa     

z dopiskiem na kopercie:
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu 
funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów
”.


Komisja oceniająca prace szczególnie wysoko punktować będzie samodzielną analizę danych dotyczących efektów wdrażania funduszy strukturalnych oraz innowacyjne ujęcie tematu. Laureaci tej edycji konkursu zostaną ogłoszeni w marcu 2011 r.

Nagrodami w  konkursie są:

  • za zajęcie 1. miejsca nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł oraz możliwość publikacji pracy magisterskiej w 100 egzemplarzach; 
  • za zajęcie 2. miejsca nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;
  • za zajęcie 3. miejsca nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie są dostępne w regulaminie konkursu.

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska