Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EIS

Nabór w programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Europejski Instrument Sąsiedztwa

Zakończony 31.10.2018

W ramach konkursu wpłynęło 250 wniosków o dofinansowanie projektów, spośród których 161 z udziałem polskich partnerów wiodących. Wartość projektów wynosi 15,3 mln euro, w tym 13,6 mln wnioskowanego dofinansowania Unii Europejskiej. Alokacja na nabór wyniosła 5,2 mln euro.

Wspólny Komitet Monitorujący podejmie decyzję o wyborze projektów do dofinansowania w kwietniu 2019 roku.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Brak

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

ul. Domaniewska 39 A

02-672 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wersja elektroniczna i papierowa wysyłane do Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Generator wniosków jest dostępny na stronie internetowej programu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • władze lokalne i regionalne
  • instytucje centralne odpowiedzialne w imieniu władz regionalnych i lokalnych za realizację zadań publicznych
  • organizacje pozarządowe i non profit (także organizacje międzynarodowe)
  • organizacje lokalne (w tym sieci współpracy) zaangażowane w regionalną współpracę i integrację
  • organizacje edukacyjne, kulturalne, badawcze i naukowe
  • regionalne oddziały straży granicznej, jednostki ratownicze
  • euroregiony

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Działania nieinwestycyjne promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym.
  2. Transgraniczne wydarzenia takie jak: warsztaty i festiwale artystyczne oraz folklorystyczne promujące historię i kulturę regionu, szkolenia, wymiana personelu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są podane w Podręczniku naboru (rozdział 3.).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla projektu: 20-60 tys. euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5,2 mln euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w załączniku nr 1 do Podręcznika naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w załączniku nr 6 do Podręcznika naboru

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze są opisane w rozdziale 3.6 Podręcznika naboru.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

 

Linki

Strona programu Polska - Białoruś - Ukraina