Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, RPO Mazowieckiego

Zakończony 31.03.2017

Dnia 10 lipca 2017 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała wyniki naboru.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 7403-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Działania obligatoryjne, wymagane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z RPZ:  

1. Akcja informacyjna mająca na celu poinformowane grup docelowych o kryteriach włączenia oraz ogólnych ramach organizacyjnych akcji. Zostaną rozprowadzone także materiały informacyjne zawierające dane dotyczące podstawowych objawów a także krótko- i dalekosiężnych skutków nieleczonej cukrzycy. 

2. Cykl konsultacji diabetologicznych zawierających :

 • oznaczenie poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c,
 • pomiar wskaźnika BMI – Body Mass Index oraz WHR – Waist Hip Ratio,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • ocena wykrytych powikłań cukrzycy,
 • konsultacja indywidualna internistyczna lub diabetologiczna,
 • konsultacja dietetyczna podczas wykładu dla pacjentów.

3. Działania edukacyjne dla pacjentów  w formie tzw. akcji promocji zdrowia.  

4. Szkolenia prowadzone wśród personelu medycznego  mające na celu przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu diabetologii (w szczególności profilaktyka, rozpoznawanie oraz leczenie). 

Powyższe interwencje muszą być zgodne z zapisami RPZ. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do  Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% (80% UE+13% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem z dnia 28.10.2016 r. wynoszącym 4,3307: 8 691 565,82 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu AKTUALNY (publikacja 11.01.2019)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY (publikacja 14.02.2017)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY (publikacja 30.11.2016)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 30.11.2016)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 30.11.2016)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00, tel. 22 542 27 16;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Radomiu 26-610  Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”.

Linki

Link do ogłoszenia naboru