Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.3

7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej / 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT, RPO Śląskiego

Zakończony 28.09.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza wyniki naboru.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie przygotowany za pomocą LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl) należy przesłać w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) z wykorzystaniem:

a) SEKAP (https://www.sekap.pl)

lub

b) ePUAP (http://www.epuap.gov.pl).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności

3. Wsparcie pomostowe

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone zostały w Regulaminie konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

578 303,83 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach