Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 4.3

4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów, Polska Cyfrowa

Zakończony 31.05.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nieokreślony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca dla Programu Polska Cyfrowa)
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SL2014-PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Instytucja Zarządzająca POPC
  • Instytucja Pośrednicząca POPC
  • Ministerstwo Cyfryzacji (jako Instytucja wspierająca wdrażanie POPC)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz aplikowania i realizacji projektów w ramach POPC. Realizowane wsparcie przyczyni się do wzmocnienia kompetencji beneficjentów, co przełoży się na wysoką jakość projektów w ramach Programu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

84,62% 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować pod nr tel. 22 273 75 10.