Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.4

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 23.08.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 7.08.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 23.08.2017 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, są:

 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją PO WER,
 • agencje zatrudnienia,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu opracowanie modelowej procedury działań Instytucji Rynku Pracy w zakresie zlecania zadań przez Publiczne Służby Zatrudnienia innym podmiotom.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z punktami 7.2 i 7.3 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-007/17

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 2 000 000,00 PLN.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00%.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
 • Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 2 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-007/17 z dn. 27.07.2017 - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 9b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VIII regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl.

Informacje dotyczące konkursu: Paulina Pólkowska, tel.: 22 461 63 34, adres e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl.

Linki

Strona internetowa Instytucji Ogłaszającej Konkurs