Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.19

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.05.2018 do 29.06.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że poszczególne rundy konkursu zostaną rozstrzygnięte w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków w ramach danej rundy.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (dalej SOWA).

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w następujących terminach:

I runda - od 30 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. do godz. 14.00

II runda - od 3 września 2018 r. do 28 września 2018 r. do godz. 14.00

III runda - od 3 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. do godz. 14.00

Nabory w ewentualnych kolejnych rundach będą rozpoczynały się pierwszego dnia każdego miesiąca (począwszy od 1 stycznia 2019 r.) a kończyły ostatniego dnia danego miesiąca o godzinie 14.00. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1817).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadaniem Beneficjentów wybranych w ramach konkursu będzie:

  1. przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantów na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach;
  2. wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (DOC 719 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.partycypacja@miir.gov.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (DOC 32 KB)

Spotkanie informacyjne

 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,  przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie 5 czerwca br. (wtorek) w godzinach 11.00-14.00 w sali nr 1106.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 463 KB) do 30 maja br. na adres konkurs.partycypacja@miir.gov.pl.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia ogłoszonego konkursu oraz kryteria wyboru projektów. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektu wybranego w ramach konkursu.

Prezentacja ze spotkania

Prezentacja (PDF 2 MB)