Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.15

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.01.2019

Wyniki naboru

Runda I

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - I runda (PDF 597 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - I runda (PDF 606 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda (PDF 370 KB)

Runda II

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - II runda (PDF 599 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - II runda (PDF 607 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 1 (PDF 457 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 2 (PDF 460 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – II runda (PDF 465 KB)

Runda III

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - III runda (PDF 610 KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - III runda (PDF 606 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – III runda (PDF 467 KB)

Runda IV

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - IV runda (PDF 630 KB)

 Lista wniosków skierowanych do negocjacji - IV runda (PDF 608 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 1 (PDF 371 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 2 (PDF 376 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – IV runda (PDF 393 KB)

 Runda V

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - V runda (PDF 596 KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji - V runda  (PDF 613 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 1 - V runda (PDF 369 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 2 - V runda (PDF 386 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – V runda (PDF 389 KB)

Runda X

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - X runda- https://efs.men.gov.pl/nabory/lista-wnioskow-skierowanych-do-oceny-merytorycznej-x-runda/

Lista wniosków skierowanych od negocjacji - X runda - https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/lista-projekt%C3%B3w-skierowanych-do-negocjacji.pdf

Lista wniosków wybranych do dofinansowania (PDF 371 KB)

Runda XII

https://efs.men.gov.pl/nabory/lista-wnioskow-skierowanych-do-oceny-merytorycznej-xii-runda/

Lista projektów wybranych do dofinansowania – XII runda (PDF 401 KB)

Runda XIII

https://efs.men.gov.pl/nabory/lista-wnioskow-skierowanych-do-oceny-merytorycznej-xiii-runda/

https://efs.men.gov.pl/nabory/lista-wnioskow-skierowanych-do-negocjacji-xii-runda/

 

Runda XVI

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej (PDF 545 KB)

Lista wniosków skierowanych do negocjacji

Lista projektów wybranych do dofinansowania – XVI runda  (PDF 397 KB)

Dokument

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu mogą być podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którym beneficjentem projektu mogą być przedsiębiorcy lub pracodawcy,  partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla branż, wymienionych w pkt. 1.4 regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w jednej z 32 wskazanych branż, której dotyczy dany projekt, dla każdej z grup zawodów ujętych w danej branży, określonych w regulaminie konkursu.  

Kryteria wyboru projektów

RUNDA XIII

Harmonogram KOP runda XIII (PDF 497 KB)

RUNDA XII

Harmonogram KOP runda XII (PDF 499 KB)

RUNDA X

Harmonogram KOP runda X (PDF 499 KB)

RUNDA V

Harmonogram KOP runda V (PDF 498 KB)

RUNDA IV

Harmonogram KOP runda IV (PDF 498 KB)

RUNDA III

Harmonogram KOP runda III (PDF 499 KB)

RUNDA II

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – RUNDA II (PDF 84 KB)

Regulamin konkursu (PDF 920 KB)

RUNDA I

Harmonogram KOP I runda (PDF 498 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdą z 32 branż określonych w regulaminie konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 231 000,00  PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informacja dotycząca składania wniosków w XVI rundzie konkursu – dostępne branże

https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/przygotowanie-rozwiazan-w-zakresie-angazowania-pracodawcow-w-organizacje-praktycznej-nauki-zawodu-pnz-ii/

Informacja dotycząca składania wniosków w XIV rundzie konkursu – dostępne branże

https://efs.men.gov.pl/nabory/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-w-xiv-rundzie-konkursu-dostepne-branze/

Regulamin – zmiana 11.12.2018 r.

https://efs.men.gov.pl/nabory/regulamin-zmiana-11-12-2018-r/

Informacja dotycząca składania wniosków w XIII rundzie konkursu – dostępne branże

https://efs.men.gov.pl/nabory/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-w-xiii-rundzie-konkursu-dostepne-branze/

Informacja dotycząca składania wniosków w XII rundzie konkursu – dostępne branże

https://efs.men.gov.pl/nabory/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-w-xi-rundzie-konkursu-dostepne-branze-2/

Informacja dotycząca składania wniosków w XI rundzie konkursu – dostępne branże

https://efs.men.gov.pl/nabory/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-w-xi-rundzie-konkursu-dostepne-branze/

Aktualizacja regulaminu konkursu:

https://efs.men.gov.pl/nabory/regulamin-zmiana-31-10-2018-r/

Informacja dotycząca składania wniosków w X rundzie konkursu – dostępne branże

https://efs.men.gov.pl/nabory/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-w-x-rundzie-konkursu-dostepne-branze/

Informacja dotycząca składania wniosków w IX rundzie konkursu – dostępne branże

https://efs.men.gov.pl/nabory/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-w-ix-rundzie-konkursu-dostepne-branze/

Regulamin – zmiana 26.09.2018 r.

https://efs.men.gov.pl/nabory/regulamin-zmiana-26-09-2018-r/

Informacja dotycząca składania wniosków w VIII rundzie konkursu – dostępne branże

https://efs.men.gov.pl/nabory/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-w-viii-rundzie-konkursu-dostepne-branze/

Informacja dotycząca składania wniosków w VII rundzie konkursu – dostępne branże (PDF 592 KB)

Informacja dotycząca składania wniosków w VI rundzie konkursu – dostępne branże (PDF 468 KB)

Regulamin – zmiana 30.05.2018 r. (PDF 1 MB)

Informacja dotycząca składania wniosków w V rundzie konkursu – dostępne branże (PDF 106 KB)

Regulamin – zmiana 18.05.2018 r. (PDF 1 MB)

Informacja_o_branżach_dostępnych_dla_IV_rundy (PDF 518 KB)

Regulamin – zmiana 24.04.2018 r. (PDF 1 MB)

Informacja dotycząca składania wniosków w III rundzie konkursu – dostępne branże

Informacja dotycząca składania wniosków w II rundzie konkursu – dostępne branże (PDF 105 KB)

Regulamin – zmiana 29.03.2018 r. (PDF 927 KB)

Regulamin konkursu (PDF 920 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 214 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz. 1 (PDF 104 KB)

 

Spotkanie informacyjne 28 marca 2018 r. – konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 pn. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2018 r. (środa) o godzinie 10:00 w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 25, sala nr 102, I piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 27 marca 2018 r. (wtorek) na adres: konkurs.pnz@men.gov.pl.

Linki

www.efs.men.gov.pl

konkurs.pnz@men.gov.pl