Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 8.02.2016

UWAGA! Zawieszenie naboru, więcej informacji w komunikacie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

brak określonej daty

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w terminie od 21 stycznia 2016 r. do 8 lutego 2016 r.:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz

  • w wersji papierowej-osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16, 01-205 Warszawa, w godz. 8:00-16:00

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

  • powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;

  • Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;

  • Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz

  • Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Kryteria wyboru projektów

Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący PO WER w dniu 24 listopada 2015 r. zawarte w Rocznym Planie Działania na 2016 r zatwierdzonym przez IZ PO WER.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

brak określonej kwoty

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

192 820 433,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy dostępne są na stronie instytucji ogłaszającej nabór.

Wzór wniosku o dofinansowanie

nie dotyczy

Wzór umowy o dofinansowanie

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie instytucji ogłaszającej konkurs, tj. WUP w Warszawie

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16, tel. (22) 578 44 34, 578 44 55 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie