Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-05-2013

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa


Nazwa pośrednika finansowego:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dane kontaktowe:

Biuro FDPA w Warszawie 
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
tel. 22 864 03 90, fax: 22 864 03 61

Biuro Terenowe FDPA w Siedlcach
ul. Starowiejska 37, 08-110 Siedlce
tel./fax 25 644 66 15, tel. kom. 664 727 285  

Biuro Terenowe FDPA w Płocku
ul. Królewiecka 22 lok.11, 09-400 Płock
tel/fax 24 268 90 60, tel.kom. 694 407 394
 
Biuro Terenowe w Radomiu
ul. Gazowa 4/110, 26-600 Radom
tel. kom. 690 911 630, tel. 48 332 14 90

www.fdpa.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
www.facebook.com/Fundacja.FDPA Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Ostateczni odbiorcy
- typy podmiotów:
mikro i mali przedsiębiorcy

Przeznaczenie pożyczki:

inwestycje, środki obrotowe, koszty utworzenia nowych miejsc pracy

Minimalna kwota pożyczki:

1 000 zł

Maksymalna kwota pożyczki:

240 000 zl

Maksymalny okres spłaty: 

60 miesięcy

Maksymalny okres karencji w spłacie:

6 miesięcy
Oprocentowanie: stopa bazowa  (3,90 proc.) powiększona o marżę od 0,60 do 12,25 proc.
Prowizja: 2 proc.
Wymagany wkład własny:

20 proc.

Średni czas rozpatrzenia wniosku: 14 dni
Opłata za rozpatrzenie wniosku:

brak

Inne opłaty: brak
Czas oczekiwania na uruchomienie pożyczki: bezzwłocznie
Preferowane formy zabezpieczeń pożyczki:
  • weksel in blanco;
  • poręczenie wekslowe;
  • hipoteka;
  • przewłaszczenie oraz inne rodzaje zabezpieczeń.
Zasięg terytorialny: województwo mazowieckie
Inne istotne warunki udzielenia wsparcia:


 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska