Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-05-2013

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa


Nazwa pośrednika finansowego:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dane kontaktowe:

Biuro FDPA w Warszawie 
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
tel. 22 864 03 90, fax: 22 864 03 61

Biuro Terenowe w Połczynie Zdroju
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks (94) 366 33 30, tel. kom. 694 407 396
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl
www.fdpa.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
www.facebook.com/Fundacja.FDPA Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Ostateczni odbiorcy
- typy podmiotów:
mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Przeznaczenie poręczanego finansowania:

  • inwestycje (zakup, budowa, modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych); tworzenie nowych miejsc pracy;
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; zakup wyposażenia (maszyny, środki transportu);
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

Minimalna kwota pożyczki:

nie została określona

Maksymalna kwota pożyczki:

250 000 zł

Maksymalny okres spłaty: 

60 miesięcy

Maksymalny okres karencji w spłacie:

6 miesięcy
Oprocentowanie: stopa bazowa (3,90 proc.) powiększona o marżę od 0,85 do 10,25 proc.
Prowizja:

brak

Wymagany wkład własny: 20 proc.
Średni czas rozpatrzenia wniosku: do 5 dni
Opłata za rozpatrzenie wniosku:

brak

Inne opłaty:

brak

Czas oczekiwania na uruchomienie pożyczki: bezzwłocznie
Preferowane formy: zabezpieczeń pożyczki:
  • weksel in blanco;
  • poręczenie wekslowe;
  • hipoteka;
  • przewłaszczenie oraz inne rodzaje zabezpieczeń
Zasięg terytorialny: województwo zachodniopomorskie
Inne istotne warunki udzielenia wsparcia: brak


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska