Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zadaj pytanie o możliwość dofinansowania Twojego projektu

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi. Prosimy o wypełnienie poniższych pól:

03-04-2012

Jak założyć przedszkole - czy istnieje możliwość pozyskania dotacji ze środków unijnych na uruchomienie przedszkola lub wsparcie przedszkola, które już istnieje?

  

Osoby chcące założyć przedszkole mogą starać się o środki na otwarcie działalności gospodarczej. Mogą więc skorzystać ze standardowej drogi ubiegania się o dofinansowanie, w postaci wsparcia z Działania 6.2 Programu Kapitał Ludzki (patrz odpowiedź na pytanie: Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą. Jak mogę ubiegać się o dofinansowanie?).

Ponadto, jeśli infrastruktura niezbędna do prowadzenie przedszkola byłaby już gotowa, wówczas pojawia się możliwość starania się o wsparcie na prowadzenie przedszkola. Wsparcie takie przewidziane jest w Poddziałaniu 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnejw Programie Kapitał Ludzki

W Działaniu tym nie ma możliwości finansowania dużych inwestycji. Środki powinny być przeznaczone na wydatki miękkie, to jest wynagrodzenia kadry, zajęcia dla dzieci itd. Jedynie do 10 proc. wartości całego przedsięwzięcia mogą stanowić wydatki na sprzęt, meble, zabawki, itp. Poza tym, aby skorzystać z tego Działania konieczne jest już posiadanie działalności gospodarczej lub edukacyjnej.

   

Wspierane są projekty, których przedmiotem jest:

  • tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30 proc. gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
  • wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.

Działanie powinno być skierowane do:

  • dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),
  • rodziców dzieci,
  • istniejących przedszkoli,
  • funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w procedurze konkursowej. Nabory wniosków ogłaszane są odrębnie w poszczególnych województwach, które mogą określać szczegółowe warunki wnioskowania – zgodnie z regionalnymi strategiami.

Ważne jest sprawdzenie, czy w gminie, w której planujemy stworzyć przedszkole, mamy do czynienia z niskim stopniem upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Najczęściej w ogłoszeniu o konkursie wskazane są gminy, które mogą korzystać z takiego wsparcia. Na podstawie specjalnej metodologii instytucje określają bowiem, które gminy mają zapotrzebowanie na powstanie nowych przedszkoli.

Należy również pamiętać, że realizując projekt w ramach Poddziałania 9.1.1 musimy zapewnić co najmniej 15 proc. wkład własny w wykonanie tego przedsięwzięcia, a wartość naszego projektu musi przekroczyć 50 tys. zł.

   
Poddziałanie 9.1.1 realizowane jest na szczeblu regionalnym – w różnych województwach są różne instytucje (najczęściej Wojewódzkie Urzędy Pracy bądź Urzędy Marszałkowskie), które odpowiadają za organizację konkursów i wybór projektów.

Terminy naborów wniosków oraz szczegółowe zasady starania się o wsparcie również są różne w poszczególnych województwach. 

Na 2014 rok zaplanowane są konkursy do Poddziałania 9.1.1 w następujących województwach:

  • dolnośląskim,
  • łódzkim,
  • małopolskim,
  • podkarpackim.

Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się realizacją Działania 9.1.1 w poszczególnych województwach znajdują się pod adresem www.efs.gov.pl (instytucja oznaczona podpisem „Działanie: IX”).  

Ponadto, budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, w tym przedszkolnej, mogła być dofinansowana z Regionalnych Programów realizowanych na poziomie województw. Możliwości w roku 2014 w tym zakresie nie zostały jednak przewidziane w żadnym województwie.

   

 

Uwaga!

Dodatkowe pytania możesz również kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska