Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zadaj pytanie o możliwość dofinansowania Twojego projektu

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi. Prosimy o wypełnienie poniższych pól:

28-02-2014

Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą. Jak mogę ubiegać się o dofinansowanie?

 

Środki unijne dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek kapitałowych, np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych) przewidziano w postaci dotacji lub mikropożyczki. Pożyczki to środki zwrotne, które są oferowane na bardziej preferencyjnych warunkach, niż kredyty w bankach komercyjnych.

Tego rodzaju wsparcie funkcjonuje w ramach Programu Kapitał Ludzki - w Działaniu 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Działaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Pierwsze działanie skierowane jest w zasadzie do szerokiego grona chętnych. Drugie – do osób zwolnionych z pracy z winy zakładu lub przewidzianych do zwolnienia, zwłaszcza w ramach zwolnień grupowych. 

W obu działaniach schemat jest podobny. Żeby otrzymać dotację/pożyczkę trzeba spełnić kilka warunków

  

I. SZKOLENIE

Po pierwsze, należy zgłosić się i wziąć udział w szkoleniu z przedsiębiorczości, podstaw księgowości, prawa pracy, marketingu, postaw przedsiębiorczych, pisania biznesplanu itp. O udział w szkoleniu mogą starać się osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem na szkolenie nie prowadziły własnej działalności gospodarczej. Rekrutacja na szkolenia zazwyczaj składa się z dwóch etapów: 

  1. przesłania formularza zgłoszeniowego, w którym podajemy dane o sobie – swoim doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach i wiedzy z obszaru naszego przyszłego biznesu, o planowanej działalności i o rynku, na którym przyjdzie nam działać.  
  2. rozmowy rekrutacyjnej.

Nie każdy może jednak uczestniczyć w szkoleniu. Po pierwsze dlatego, że bardzo często chętnych do udziału jest więcej, niż miejsc. Po drugie, każdy projekt (czyli szkolenie + dofinansowanie) ma swoje specyficzne założenia i preferencje dla określonych grup osób (np. osoby bezrobotne, mamy, osoby powyżej 45 i poniżej 25 roku życia, osoby z mniejszych miejscowości, osoby niepełnosprawne). 

Co więcej, w przypadku działania 8.1.2 o udział w szkoleniu mogą strać się jedynie te osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy straciły pracę z przyczyn zakładu pracy, są przewidziane do zwolnienia (znajdują się w okresie wypowiedzenia z winy zakładu) lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy (objęte zwolnieniami grupowymi). 

    

Podsumowując - Co trzeba zrobić, żeby zostać uczestnikiem szkolenia?

  1. Znaleźć organizatora (jak to zrobić, o tym za chwilę), czyli instytucję prowadzącą szkolenia i później przyznającą dofinansowanie. 
  2. Sprawdzić jakie wymagania musimy spełnić i jakie terminy nas obowiązują (np. lokalizacja, grupy preferowane).
  3. Wypełnić formularz rekrutacyjny (kim jesteśmy, co i jak chcemy zrealizować).
  4. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną (uzupełnienie formularza).
  5. Otrzymać decyzję o zakwalifikowaniu.

   

II. DOTACJA LUB POŻYCZKA

Po ukończeniu szkolenia, które zazwyczaj trwa ok. miesiąca, można złożyć wniosek o przyznanie dotacji/pożyczki. Do wniosku dołączamy biznesplan. Jeżeli biznesplan będzie dobry, to możemy założyć firmę i otrzymać dotację/preferencyjną pożyczkę. Nie ma generalnego kryterium, co oznacza pojęcie „dobry biznesplan”. Każdy organizator sam to definiuje dla swojego projektu. 

Wysokość dotacji to maksymalnie 40 tys. zł, a pożyczki - 50 tys. zł. Bardzo często, oprócz ww. kwot, można także przez 6-12 miesięcy otrzymywać co miesiąc dodatkową dotację w wysokości ok. 1200 zł miesięcznie. 

Otrzymanie dofinansowania wiąże się jednak z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia – instytucja przyznająca dotację/pożyczkę musi mieć pewność, że uczestnik wykorzysta ją zgodnie z założeniami. W związku z tym, przed otrzymanie dofinansowania będzie trzeba podpisać weksel in blanco i przedstawić jakąś inną formę zabezpieczenia (np. poręczenie, zastaw, hipoteka). 

Uzyskane środki – z pożyczki i dotacji, można wykorzystać na cele inwestycyjne związane z uruchomieniem działalności oraz na cele obrotowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

Aby uzyskać dotację/mikropożyczkę trzeba mieć gotowy pomysł na biznes i zgłosić się do instytucji realizującej tego rodzaju wsparcie na terenie województwa, w którym planujemy zarejestrować działalność.


   

DO KOGO SIĘ ZGŁOSIĆ/JAK ZNALEŹĆ PROJEKT?

Informacje na temat tych form wsparcia oraz podmiotów udzielających dotacji/mikropożyczek w danym regionie można znaleźć na stronach internetowych właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub Urzędu Marszałkowskiego. Można też skontaktować się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Kontakt do Punktów Informacyjnych w poszczególnych województwach można znaleźć na stronach portalu Funduszy Europejskich -  www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Warto jednakże mieć na uwadze, że środki z Programu Kapitał Ludzki są już na wyczerpaniu i faktycznych możliwości udziału w projektach jest już niewiele. Kolejna pula projektów szkoleniowych z dofinansowaniem ruszy najpewniej dopiero w 2015 r. 


   

KIEDY DOTACJA, A KIEDY POŻYCZKA?

Forma dofinansowania zależy od założeń projektu realizowanego przez organizatora. W jednym projekcie jest tylko jedna forma finansowania. Najczęściej dostępne są pożyczki, a dotacje są teraz rzadkością i kierowane są najczęściej do osób zwalnianych z zakładów pracy. 


   

NA CZYM POLEGA KORZYSTNIEJSZY - PREFERENCYJNY CHARAKTER POŻYCZKI?

O preferencyjności pożyczki mówimy odnosząc zasady jej przyznawania do kredytów komercyjnych, np. bankowych. Po pierwsze, pożyczka jest korzystniejsza, ponieważ jest niżej oprocentowana i przyznawana na dłuższy okres. W trakcie jej spłaty możemy zawiesić jej spłatę na 6 lub 12 miesięcy bez żadnych dodatkowych opłat. Po drugie, żeby uzyskać pożyczkę nie musimy przedstawiać tylu dokumentów jak w banku. Po trzecie, o pożyczkę mogą starać się osoby, które w banku nie miałyby czego szukać – np. bezrobotni, studenci i absolwenci, czy też osoby bez wysokiego wkładu własnego i z mniejszą zdolnością kredytową.  


 

Uwaga!

Dodatkowe pytania możesz również kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl





Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska