Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-03-2008

Ruszyła kampania informacyjno - promocyjna „Unijna recepta dla służby zdrowia”

- W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego postrzegamy środki unijne na lata 2007-2013 jako wielką szansę na wdrożenie szeroko zakrojonych działań, które mogą podnieść efektywność i sprawność służby zdrowia - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Jarosław Pawłowski na konferencji inaugurującej kampanię informacyjno – promocyjną „Unijna recepta dla służby zdrowia”, która odbyła się 19 marca 2008 r. w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich.

- Rolą MRR jest zapewnienie jak najlepszych warunków do korzystania ze środków unijnych. Dlatego ministerstwo, w oparciu o doświadczenia z lat 2004-2006, stara się zlikwidować niepotrzebny biurokratyczny balast. Chcemy aby realizowane były najlepsze projekty, które spełniają założenia zarówno programu jak i reformy służby zdrowia - zaznaczył wiceminister Pawłowski. Wiceminister zwrócił uwagę na to, że po raz pierwszy ze środków unijnych mamy szansę finansować kompleksowo wszystkie działania: od szkoleń pracowników, poprzez zakup sprzętu, wyposażenie służby zdrowia aż po komponent badawczo – naukowy zakończony pracami wdrożeniowymi do obrotu rynkowego.

Ruszyła kampania informacyjno - promocyjna „Unijna recepta dla służby zdrowia”

- Z funduszy strukturalnych możliwe będzie uzyskanie wsparcia m.in. na zakup sprzętu i aparatury medycznej, remonty i modernizacje zakładów opieki zdrowotnej, zakupy ambulansów, budowę baz i lądowisk dla helikopterów, a także na studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych, kształcenie specjalistyczne lekarzy związanych z kardiologią, onkologią i medycyną pracy, opracowanie i wdrażanie wybranych programów medycznych i profilaktycznych dotyczących chorób zawodowych, szkolenia z zakresu zarządzania dla kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia - dodał wiceminister zdrowia Adam Fronczak.

W obecnej perspektywie finansowej 2007-2013 będzie można uzyskać około 1,5 mld euro na wsparcie służby zdrowia, czyli 7 razy więcej niż w latach 2004-2006. Działania z zakresu finansowania służby zdrowia będą mogły być realizowane przede wszystkim w ramach Działania 2.3. Programu Kapitał Ludzki, Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko, programu Innowacyjna Gospodarka, a także z 16 RPO.

***

 „Unijna recepta dla służby zdrowia” to ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna, której celem jest przekazanie wiedzy o możliwościach finansowania przedsięwzięć służby zdrowia przy udziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013. W ramach kampanii na terenie całego kraju odbędzie się 8 konferencji, na których prezentowane będą możliwości pozyskania dotacji zarówno w centralnych programach operacyjnych, jak i regionalnych programach operacyjnych realizowanych przez 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw. Pokazane zostaną również przykłady inwestycji, które zostały z powodzeniem przeprowadzone i sfinansowane z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.

Działania w ramach kampanii mają pomóc menedżerom i właścicielom placówek publicznej i niepublicznej służby zdrowia w skutecznym i profesjonalnym aplikowaniu o fundusze europejskie. W trakcie kampanii, w czasopismach i na stronach internetowych partnerów wspierających kampanię, będą publikowane informacje o funduszach w cyklach artykułów: „Recepta na dobry projekt” oraz „Unijny savoir-vivre – czyli jak zachować się w obliczu spotkania z dotacją”. Opublikowany zostanie również przewodnik po funduszach europejskich „Pigułka dla służby zdrowia – fundusze strukturalne 2007-2013”, a po zakończeniu konferencji będzie wydana płyta CD podsumowująca dorobek kampanii.

Więcej informacji można szukać na stronach internetowych: www.kpp.org.pl 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006, w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska