Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Punkty oznaczone znakiem:

 

pracują według zasad opisanych w zakładce Standardy działania punktów Przed zadaniem pytania prosimy przygotować następujące dane:


PYTANIE O UZYSKANIE DOTACJI


Prosimy o przygotowanie informacji na temat:

 • Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie?
  1. Osoba, która chce założyć działalność gospodarczą,
  2. Firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót),
  3. Organizacja pozarządowa,
  4. Administracja publiczna,
  5. Instytucja kultury,
  6. Rolnik,
  7. Instytucja naukowo-badawcza,
  8. Osoba fizyczna,
  9. Szkoła wyższa,
  10. Jednostka szkolnictwa powszechnego,
  11. Inna (jaka?),
 • W jakim województwie realizowany będzie projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski?
 • Krótki opis projektu - na czym polega i czemu ma służyć?
 • Jaki będzie szacunkowy budżet projektu?

PYTANIE O ROZLICZANIE PROJEKTU

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji:

 • Nazwa programu i numer działania, którego dotyczy projekt,
 • Data i numer naboru, w którym przyznano Państwu dotację,
 • Kto realizuje projekt? (np. firma, fundacja, stowarzyszenie),
 • Gdzie Państwo realizują projekt? (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski),
 • Treść pytania – czego dotyczą wątpliwości, jakie problemy czy niejasności możemy pomóc rozwiązać?


Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania o Fundusze Europejskie.Wróć do mapy punktów informacyjnych


Wybierz punkt:
21-05-2014

województwo zachodniopomorskie

Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich w regionach

W pierwszej kolejności podajemy dane Punktów należących do sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (więcej informacji w zakładce Standardy działania punktów), następnie dane instytucji wdrażających programy w regionie. W dole strony znajdują się linki do punktów prowadzonych przez inne instytucje publiczne.

Aby szybciej uzyskać konkretną informację, prosimy o zapoznanie się z informacjami w części Jak pytać o fundusze. 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Punkt Informacyjny 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12b
70-536 Szczecin
Konsultanci: Damian Czarnowski; Kamila Miśniakiewicz; Wioletta Florczak, Krzysztof Wasielewski.
godz. pracy: pon.-pt. 7.30-15.30
tel.: 800 34 55 34,
fax: 91 432 94 40
e-mail: gpi@wzp.pl   
www.rpo.wzp.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

się również pod adresem: gpi@wzp.pl.

 

Informacja o Europejskim Funduszu Społecznym (Program Kapitał Ludzki):

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Punkt Konsultacyjny EFS w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41, pok. 209, 210, 211
70-383 Szczecin
tel.: 91 425 61 63, 91 425 61 64
fax: 91 425 61 03
e-mail: pokl@wup.pl  
www.wup.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
www.pokl.wup.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Punkt Konsultacyjny EFS w Koszalinie,
ul. Słowiańska 15a
75-846 Koszalin
tel.: 94 34 45 025 lub 026,
e-mail: poklkoszalin@wup.pl  
www.wup.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
www.pokl.wup.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Regionalny Ośrodek EFS
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Stiosława 2
70-223 Szczecin
tel.: 91 432 93 13
fax: 91 432 93 09
e-mail: szkolenia_szczecin@roefs.pl

Regionalny Ośrodek EFS
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
tel.: 94 343 26 33, 347 51 87, 505 047 416
fax: 91 432 93 09
e-mail: info_koszalin@roefs.pl

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)
Ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
            Punkty Konsultacyjne w ramach KSU Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Informacje o Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG):


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Współpracy Międzynarodowej
Regionalny Punkt Kontaktowy EWT

Anna Błeszyńska
Magdalena Tetera
Patrycja Semeniuk
Paweł Jędruszczak – punkt informacyjny w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 40-42
70-421 Szczecin
tel. +48 91 44 67 210
e-mail: ableszynska@wzp.pl
tel. +48 91 44 67 211
e-mail: mtetera@wzp.pl
tel. +48 91 44 67 115
e-mail: psemeniuk@wzp.pl
fax +48 91  44 67 211
e-mail: pjedruszczak@wzp.pl
tel. 94 342 82 35

Informacje nt. pomocy dla rolnictwa, produkcji rolno-spożywczej, rybołówstwa oraz przetwórstwa ryb:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny

ul. Szafera 10
71-245 Szczecin
tel.: 91 469 84 00, 91 469 84 01
fax: 91 439 47 63
Infolinia ARiMR: 800 38 00 84
e-mail: zachodniopomorski@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Starzyńskiego 1
70-506 Szczecin
tel.: 91 31 29 300
fax: 91 31 29 325
e-mail: wprow@wzp.pl  
www.prow.wzp.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Dodatkowe ogólne informacje o Unii Europejskiej lub inne sieci informacyjne:

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

infolinia: 801 005 075
e-mail: info-punkt@paiz.gov.pl  
www.paiz.gov.pl/fundusze Link prowadzi do serwisu zewnętrznego  
www.paiz.gov.pl/pife Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
(koordynowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW)
http://ksow.pl/ Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Regionalne Centra Informacji Europejskiej 
(sieć koordynowana przez UKIE)
www.ukie.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Sieć Enterprise Europe Network 
(powstała na bazie EuroInfo Centre i Innovation Relay Centres, nadzorowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)
http://een.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego     

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska