Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Punkty oznaczone znakiem:

 

pracują według zasad opisanych w zakładce Standardy działania punktów Przed zadaniem pytania prosimy przygotować następujące dane:


PYTANIE O UZYSKANIE DOTACJI


Prosimy o przygotowanie informacji na temat:

 • Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie?
  1. Osoba, która chce założyć działalność gospodarczą,
  2. Firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót),
  3. Organizacja pozarządowa,
  4. Administracja publiczna,
  5. Instytucja kultury,
  6. Rolnik,
  7. Instytucja naukowo-badawcza,
  8. Osoba fizyczna,
  9. Szkoła wyższa,
  10. Jednostka szkolnictwa powszechnego,
  11. Inna (jaka?),
 • W jakim województwie realizowany będzie projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski?
 • Krótki opis projektu - na czym polega i czemu ma służyć?
 • Jaki będzie szacunkowy budżet projektu?

PYTANIE O ROZLICZANIE PROJEKTU

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji:

 • Nazwa programu i numer działania, którego dotyczy projekt,
 • Data i numer naboru, w którym przyznano Państwu dotację,
 • Kto realizuje projekt? (np. firma, fundacja, stowarzyszenie),
 • Gdzie Państwo realizują projekt? (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski),
 • Treść pytania – czego dotyczą wątpliwości, jakie problemy czy niejasności możemy pomóc rozwiązać?


Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania o Fundusze Europejskie.Wróć do mapy punktów informacyjnych


Wybierz punkt:
05-12-2014

województwo łódzkie

Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich w regionach 

W pierwszej kolejności podajemy dane Punktów należących do sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (więcej informacji w zakładce Standardy działania punktów), następnie dane instytucji wdrażających programy w regionie. W dole strony znajdują się linki do punktów prowadzonych przez inne instytucje publiczne.

Aby szybciej uzyskać konkretną informację, prosimy o zapoznanie się z informacjami w części Jak pytać o fundusze.

Główny punkt informacyjny:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


logo Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich


ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Konsultanci: Aleksandra Nykiel, Michał Pociecha, Magdalena Kępa, Adrianna Kabacińska, Anna Banasiak, Łukasz Jaros, Joanna Dziubałtowska
godziny pracy: pon. 8.00-18.00; wt.-pt. 8.00-16.00
tel: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
fax: 42 663 30 94
Komunikator SKYPE czynny w środę w godz. 12:00-15:00,
nazwa użytkownika: GPILodz
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl
www.rpo.lodzkie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego


Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich


logo Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich


LPI w Brzezinach

(zasięg działania LPI - powiat brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski)

ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Konsultanci: Dorota Tomczak-Dratkiewicz, Anna Miler, Agnieszka Więckowska
godziny pracy: pon. 8.00-18.00; wt.-pt. 8.00-16.00
tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17
Komunikator SKYPE czynny w poniedziałek w godz. 12:00-15:00, 
nazwa użytkownika: LPIBrzeziny
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

LPI w Bełchatowie

(zasięg działania LPI - powiat bełchatowski, opoczyński piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, miasto na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski)

ul. Kościuszki 15A,
97-400 Bełchatów
Konsultant: Halina Zimnowoda, Aleksandra Kałużna, Marta Jóźwiak-Piotrowska
godziny pracy: pon. 8.00-18.00; wt.-pt. 8.00-16.00
tel.: 44 633 05 13, 44 633 34 63
Komunikator SKYPE czynny w piątek w godz. 12:00-15:00, 
nazwa użytkownika: LPIBelchatow
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

LPI w Sieradz

(zasięg działania LPI - powiat sieradzki, zduńskowolski, łaski, pajęczański, poddębicki, wieluński, wieruszowski)

ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Konsultant: Ewelina Sowińska, Renata Gliszczyńska, Anna Wilczek
godziny pracy: pon. 8.00-18.00; wt.-pt. 8.00-16.00
tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
Komunikator SKYPE czynny w czwartek w godz. 12.00-15.00,
nazwa użytkownika: LPISieradz
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

LPI w Łowiczu

(zasięg działania LPI - powiat łowicki,kutnowski,łęczycki,rawski, miasto na prawach powiatu - Skierniewice, skierniewicki)

ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Konsultanci: Jacek Kaźmierski, Paweł Czekalski, Katarzyna Włodarczyk
godziny pracy: pon. 8.00-18.00; wt.-pt. 8.00-16.00
tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
Komunikator SKYPE czynny we wtorek w godz. 12:00-15:00, 
nazwa użytkownika: LPILowicz
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

 

Informacje o Programie Regionalnym (RPO):

Główny Punkt Informacyjny RPO WŁ
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl 
www.rpo.lodzkie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (dla działań 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 230 15 55, 230 15 56
fax: 42 230 15 51
e-mail: info@cop.lodzkie.pl
www.cop.lodzkie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 Informacja o Europejskim Funduszu Społecznym (Program Kapitał Ludzki):


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź
tel.: 42 632 01 12 w. 120, 121; 42 636 91 82
fax: 42 634 88 30
e-mail: pokl@wup.lodz.pl
www.wup.lodz.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. PO Kapitał Ludzki,
Punkt Informacyjny PO Kapitał Ludzki,
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź,
tel.: 42 663 33 92,
www.pokl.lodzkie.pl  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
informacje_pokl@lodzkie.pl

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)
www.larr.lodz.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Informacje nt. pomocy dla rolnictwa, produkcji rolno-spożywczej, rybołówstwa oraz przetwórstwa ryb:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Łódzki Oddział Regionalny

Al. Piłsudskiego 84
92-202 Łódź
tel.: 42 675 67 00/10
Infolinia ARiMR: 0 800 38 00 84
e-mail: lodzki@armir.gov.pl
www.arimr.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Dodatkowe ogólne informacje o Unii Europejskiej lub inne sieci informacyjne:

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.


infolinia: 801 005 075
e-mail: info-punkt@paiz.gov.pl
www.paiz.gov.pl/fundusze Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
www.paiz.gov.pl/pife Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
(koordynowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW)
http://ksow.pl/ Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Regionalne Centra Informacji Europejskiej
www.rcie.lodz.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Sieć Enterprise Europe Network
(powstała na bazie EuroInfo Centre i Innovation Relay Centres, nadzorowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)
http://een.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska