Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-01-2011

Nowe Centrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za środki z Programu Rozwój Polski Wschodniej

21 stycznia 2011 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nowoczesny obiekt pomieści specjalistyczne laboratoria i pracownie badawcze.

Wartość inwestycji przekracza 92 mln złotych. Budynek Centrum powstanie przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie. Będą się w nim mieściły wszystkie pomieszczenia naukowo-dydaktyczne Wydziału Inżynierii Produkcji (WIP).

Nowe Centrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za środki z Programu Rozwój Polski Wschodniej

Michał Ziętara, zastępca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych (Instytucji Zarządzającej Programem Rozwój Polski Wschodniej) w MRR

*** 

Nowe Centrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za środki z Programu Rozwój Polski Wschodniej

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucji Pośredniczącej Programu Rozwój Polski Wschodniej)

Laboratoria będą obejmować takie obszary działalności badawczo-wdrożeniowej, jak: odnawialne źródła energii, energetykę konwencjonalną, badania in vitro, mikrobiologię, mikroskopię elektronową, elektrotechnikę i elektronikę, chromatografię gazową, wykorzystanie izotopów, ochronę środowiska, analiza wód, analizę żywności, analizę aminokwasów.

 Nowe Centrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za środki z Programu Rozwój Polski Wschodniej

prof. dr hab. Marian Wesołowski, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Wartość dofinansowania inwestycji z Programu Rozwój Polski Wschodniej wynosi ponad 80 mln złotych. Projekt będzie realizowany do 2013 r.

Więcej informacji o inwestycji można znaleźć w zakładce Projekty w Programie  oraz na stronie projektu  

 

Zdjęcia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska