Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie w Siedlcach "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - spotkanie informacyjne odwołane

Informacje o szkoleniu

Celem spotkania informacyjnego jest zapoznanie beneficjentów z założeniami konkursowymi projektu oraz z zagadnieniami dotyczącymi zasad aplikowania o środki w działaniu 3.1 "działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Polska Cyfrowa 2014–2020".

Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2018 roku od 11.00 do 13.30 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4, II p., sala konferencyjna. Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniemformularza zgłoszeniowego. Formularz należy przesłać na adres punkt_siedlce@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Siedlcach.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do gmin zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Program szkolenia

  • Źródła informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • Fundacja Promocji Gmin Polskich jako Operator w przedmiotowym konkursie;
  • Koncepcja i założenia konkursowe projektu;
  • Praca z wnioskami – praktyczna pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie;
  • Podsumowanie spotkania informacyjnego, pytania.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
we współpracy z Fundacją Promocji Gmin Polskich – Operatorem projektu

ul. Wiszniewskiego 4, I piętro
08-110 Siedlce
e-mail punkt_siedlce@mazowia.eu
Tel. 22 542 23 07, 22 542 27 12