Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-10-2012

Gratka dla rowerzystów w Śląskiem

Kończy się realizacja projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 20 października 2012 r. na placu przy Zamku w Chudowie odbyło się uroczyste otwarcie tras rowerowych powiatu gliwickiego. Poprzedził je krótki rajd rowerowy po odcinku jednej z nowo powstałych tras.

Projekt realizowany był wspólnie przez powiat gliwicki, pełniący rolę lidera oraz wszystkie gminy z terenu powiatu – Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec, Toszek i Wielowieś.

Jest to największy partnerski projekt inwestycyjny realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w województwie śląskim.

W ramach projektu oznakowanych zostało 211,5 km tras rowerowych. Ich numeracja jest zgodna z koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Ponieważ część istniejących tras była bardzo zdegradowana, na odcinku ok. 50 km dokonano zmiany ich nawierzchni.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska