Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

19-11-2014

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Program / Priorytet / Działanie

Program: Program Kapitał Ludzki
Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ogólne informacje

W ramach tego Poddziałania wspierane będą projekty, które przyczynią się do rozpowszechnienia edukacji przedszkolnej w Twoim regionie. Szczególnie doceniane będą projekty wspierające tworzenie przedszkoli na terenach wiejskich.
Twój projekt może obejmować utworzenie przedszkola lub uruchomienia innej formy wychowania przedszkolnego. Możesz również otrzymać dofinansowanie dla już funkcjonującej placówki wychowania przedszkolnego, ale pod warunkiem, że projekt przyczyni się do zwiększonego udziału dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez np. wsparcie przedszkoli zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy lub zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.
W ramach tego Poddziałania możesz również uzyskać dofinansowanie na projekty promujące edukację przedszkolną w Twoim regionie, np. wsparcie może uzyskać akcja informacyjno-promocyjna zachęcająca rodziców do posyłania dzieci do przedszkoli.


Beneficjent

O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).


Przeznaczenie

Na początku wybierz grupę docelową. Twój projekt może wspierać:

 • dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),
 • dzieci w wieku 6 lat, ale tylko uczęszczające do przedszkoli. Twoim projektem nie mogą być objęte dzieci w tym wieku, uczęszczające do oddziału przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego,
 • rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),
 • istniejące przedszkola,
 • funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego.

Wybranym beneficjentom będziesz mógł zaoferować w ramach projektu:

 • dodatkowe miejsce w nowo utworzonym lub już funkcjonującym przedszkolu,
 • wydłużone godziny funkcjonowania przedszkola,
 • dodatkową opiekę specjalistów (np. psychologów, logopedów).

Twój projekt otrzyma dofinansowanie między innymi na wyposażenie przedszkola w zabawki i pomoce naukowe dla dzieci, wynagrodzenia dla nauczycieli, przeprowadzenie naboru dzieci do przedszkola.

W ramach projektu będziesz mógł również zaprezentować rodzicom dzieci przedszkolnych korzyści płynące z edukacji ich pociech. W ramach takiego projektu możesz uzyskać wsparcie na przygotowanie i przeprowadzenie całej akcji promocyjno-informacyjnej

Możesz realizować poszczególne działania lub przygotować i wdrożyć kompleksowy projekt obejmujący wszystkie formy pomocy. Możesz np. jednocześnie utworzyć dodatkowe grupy przedszkolne i jednocześnie wydłużyć godziny funkcjonowania przedszkola.


Forma wsparcia

Dla projektów realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego 15 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu musi zostać sfinansowane z budżetu tej jednostki.

Dla projektów realizowanych przez inne podmioty dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł.

Maksymalna wartość projetku:

 • łódzkie: 1 500 000 zł,
 • pomorskie: 2 000 000 zł,
 • dla pozostałych województw nie określono.

Instytucja


Dodatkowe informacje


Terminy

Terminy naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu - w zależności od województwa:

dolnośląskie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

kujawsko-pomorskie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

lubelskie:
- 25 listopada 2014 r. - 28 listopada 2014 r.
Zobacz ogłoszenie

lubuskie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

łódzkie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

małopolskie:
-  w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

mazowieckie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

opolskie: 
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

podkarpackie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

podlaskie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

pomorskie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

śląskie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

świętokrzyskie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

warmińsko-mazurskie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

wielkopolskie:
- w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków,

zachodniopomorskie:
-
w najbliższym czasie nie jest planowany nabór wniosków.
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska