Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-04-2012

Jaka jest różnica między zasadą konkurencyjności a zasadą efektywnego zarządzania finansami?

 

Zasada konkurencyjności ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Niekoniecznie oznacza to, że beneficjent powinien wybrać ofertę najtańszą, lecz taką, która odpowiada kryteriom wyboru wykonawcy określonym przez beneficjenta oraz zapewnia najkorzystniejszą relację nakład/rezultat. Zasada efektywnego zarządzania finansami ma na celu potwierdzenie, że cena jaką beneficjent ostatecznie zapłacił za daną usługę/towar jest ceną rynkową. W ramach zasady efektywnego zarządzania finansami nie ma miejsca konkurencyjny wybór wykonawcy i wybór najkorzystniejszej oferty, lecz jedynie zweryfikowanie, czy stawka, jaką beneficjent zaproponował/wynegocjował z danym wykonawcą/dostawcą, nie jest zawyżona w stosunku do stawek rynkowych w odniesieniu do usług/towarów o tożsamych parametrach.

Zasadę efektywnego zarządzania finansami stosują obligatoryjnie wszyscy beneficjenci przy dokonywaniu zakupów o wartości od 20 tys. zł netto do 14 tys. euro netto. Zasadę konkurencyjności natomiast stosują jedynie beneficjenci, których nie obejmują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż zasada konkurencyjności przewiduje pewne wyłączenia z jej stosowania. Nie stosuje się zasady konkurencyjności do:

  • zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający projektu;
  • zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny.

Powyższych wyłączeń nie można natomiast przyjmować przy stosowaniu zasady efektywnego zarządzania finansami.

 

 

 

Uwaga!

Dodatkowe pytania możesz również kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska