Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

23-03-2011

Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na rozwój prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

Istniejące firmy (w tym również nowopowstałe) mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa udzielane w ramach Regionalnych Programów.

Każdym Regionalnym Programem zajmuje się inny Urząd Marszałkowski. Z tego powodu warunki, jakie muszą spełnić wnioskodawcy, różnią się np. co do terminów naborów wniosków, budżetów, kryteriów, czy też nazw poszczególnych części Programów.

Informacji na temat wsparcia można poszukiwać w Szczegółowych Opisach Priorytetów. Dokumenty te pełnią funkcje przewodników po Programach. Znajdują się tam m.in. informacje o sposobach naboru wniosków, opisy poszczególnych części Programu, wielkości dotacji, o które można się starać, jak również kryteria oceny wniosków. Dokumenty te dostępne na stronach internetowych poszczególnych Programów:

Ponadto istniejące firmy mogą starać się o wsparcie zwrotne, to znaczy preferencyjne pożyczki oferowane przez fundusze pożyczkowe. W każdym z województw działa jeden bądź kilka funduszy pożyczkowych. Informacje o nich znaleźć można zwykle na stronach internetowych poszczególnych województw. Regionalne fundusze pożyczkowe oferują pożyczki na preferencyjnych warunkach, to jest niżej oprocentowane oraz np. z wydłużonym okresem spłaty bądź okresem karencji. 

Całościowe informacje na temat zasad i warunków przyznawania dotacji czy pożyczek można uzyskać w punktach informacyjnych Regionalnych Programów działających w poszczególnych województwach. Dane kontaktowe do tych instytucji znajdują się pod tym adresem 
 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska