Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

28-07-2010

Jak założyć firmę - zamierzam otworzyć działalność gospodarczą. Jak mogę ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby zamierzające otworzyć własną firmę mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Kapitał Ludzki. Odpowiedzią na pytanie jak założyć firmę przy pomocy Funduszy Europejskich jest Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Postępowanie w przypadku tego Działania wygląda następująco:

Osoba zainteresowana rozpoczęciem działalności gospodarczej proszona jest o kontakt z podmiotami udzielającymi wsparcia w ramach Działania 6.2 Podmioty te wyłaniane są osobno w każdym województwie. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się wdrażaniem Działania 6.2 w poszczególnych województwach znajdują na podanych poniżej stronach internetowych:

 Województwo  Strona internetowa
 Dolnośląskie   www.pokl.dwup.pl 
 Kujawsko-Pomorskie www.wup.torun.pl/pokl 
 Lubelskie

www.wup.lublin.pl/pokl 

Lubuskie www.wup.zgora.pl 
 Łódzkie http://pokl.wup.lodz.pl 
 Małopolskie www.pokl.wup-krakow.pl 
 Mazowieckie http://pokl.mazowia.eu 
 Opolskie www.pokl.opole.pl 
Podkarpackie  http://pokl.wup-rzeszow.pl 
Podlaskie  www.pokl.wrotapodlasia.pl 
Pomorskie 

www.defs.woj-pomorskie.pl 

 Śląskie http://efs.wup-katowice.pl 
 Świętokrzyskie www.wup.kielce.pl/pokl 
 Warmińsko-Mazurskie www.up.gov.pl/pokl 
 Wielkopolskie http://efs.wup.poznan.pl 
Zachodniopomorskie www.wup.pl/pokl 

 

Wsparcie w ramach Działania 6.2. składa się z kilku elementów: szkolenia, dotacji, doradztwa.

 Etap I - szkolenia

Uczestnictwo w projekcie rozpoczyna się od szkolenia, gdzie zainteresowany zdobywa wiedzę i podnosi kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie szkolenia przyszły przedsiębiorca nauczy się tworzyć biznesplan dla planowanej firmy.

Żeby wziąć udział w szkoleniu, nie można aktualnie (oraz w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem szkolenia) prowadzić własnej działalności gospodarczej. Szkolenia będą skierowane w szczególności do:

 • osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
 • kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
 • osób do 25 roku życia,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób po 45 roku życia,
 • mieszkańców miejscowości do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą).

Należy pamiętać, że poszczególne Instytucje Wdrażające w ramach Działania 6.2 mogą określać dodatkowe kryteria lub wybierać spośród wymienionych powyżej grup niektóre - zgodnie z odpowiednimi strategiami regionalnymi.


 

 Co trzeba zrobić, żeby zostać uczestnikiem projektu?

 1. Znaleźć informacje o realizowanych projektach w województwie poprzez strony internetowe Instytucji Wdrażających (najczęściej są to Wojewódzkie Urzędy Pracy bądź Urzędy Marszałkowskie).
 2. Sprawdzić jakie wymagania musimy spełnić i jakie terminy nas obowiązują (np. lokalizacja, grupy preferowane).
 3. Wypełnić formularz rekrutacyjny (kim jesteśmy, co i jak chcemy zrealizować).
 4. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną (uzupełnienie formularza).
 5. Otrzymać decyzję o zakwalifikowaniu.

 Etap II - dotacja


Po szkoleniu można będzie złożyć do instytucji szkoleniowej wnioski wraz z biznesplanem o:

 • przyznanie pomocy finansowej do 40 tys. zł, na wydatki niezbędne do uruchomienia działalności,
 • przyznanie wsparcia pomostowego, czyli wypłacanych miesięcznie (przez maksymalnie 12 miesięcy) dotacji w wysokości około 1100 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 • udział w drugiej części szkolenia połączonej ze wsparciem doradczym.

Po zaakceptowaniu biznesplanu będzie można otrzymać środki. Dotacja wypłacana jest po zarejestrowaniu działalności w formie zaliczki. Wkład własny nie jest wymagany.

 Etap III – rozpoczęcie działalności


Jeżeli wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, wsparcie przyznane nowemu przedsiębiorcy będzie pomocą bezzwrotną pod warunkiem, że firma będzie działała minimum przez rok od daty podpisania umowy. Ponadto na przedsiębiorcy spoczywają obowiązki:

 • składania dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej i innych dokumentów związanych z realizacja projektu,
 • poddania się kontroli doraźnej prowadzonej przez Instytucję udzielającą dofinansowanie.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska