Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


07-10-2013

Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych „Dolny Śląsk funduszami europejskimi malowany”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Dolny Śląsk funduszami europejskimi malowany” - co zmieniło się wokół mnie dzięki Funduszom Europejskim. Do wygrania profesjonalne zestawy dla młodych artystów.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej dotyczącej Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku. Namalować można każdą rzecz, która powstała dzięki środkom z Unii Europejskiej w otoczeniu ucznia tj. szkole, mieście/wsi, itp. Technika plastyczna dowolna, z wyłączeniem grafiki komputerowej. Format przesłanej zgłaszanej pracy nie może być większy niż A3 tj. 297 × 420 mm.

Zgłoszeń udziału w konkursie dokonuje uprawniony przedstawiciel szkoły podstawowej na podstawie dołączonego do pracy plastycznej formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego autora pracy.Termin nadsyłania prac upływa 18 października 2013 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

Prace należy składać lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską 
na adres 
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
(50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 17),
z dopiskiem: konkurs plastyczny pn. „Dolny Śląsk funduszami europejskimi malowany”


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2013 r. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody: profesjonalne zestawy malarskie dla młodych artystów oraz gadżety związane z Unią Europejską.

Formularz zgłoszeniowy, wzór oświadczenia oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku Link prowadzi do serwisu zewnętrznego(zakładka: Konkursy dla uczniów).


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich pod numerem telefonu (71) 776 97 63 i adresem pife@dolnyslask.pl  

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska